استودیو Square Enix جزییاتی از کانسپت آرت های بازی Final Fantasy 15 را منتشر کرد

بازی Final Fantasy 15 یک بازی با بافت های گرافیکی خیره کننده بوده و قطعا پس از انتشار در میان گرافیکی ترین بازی های عرضه شده تا آن روز قرار خواهد گرفت. بخش زیادی از این موضوع را می توان به دقت بسیار زیاد کمپانی Square Enix در طراحی جزئیات ربط داد. در مصاحبه ای که Square Enix با Game Informer انجام داده است می خوانیم که چطور طراحان به جزئیات توجه کرده اند. به گزارش و به نقل از آن ها هر جسم را طوری طراحی کرده اند که آگر آن جسم وجود داشت، بتوانند آن را بفروش برسانند. این بدان معنی است که تمام اجسام و دنیایی که بازی در آن رخ می دهد بسیار واقعی به نظر خواهد رسید. برای مثال طراحان Square Enix، ساختمان های Altissia را بر اساس سازه های ونیس مدل سازی کرند به نحوی که بتوانند طرح های خود را  برای این سازه ها در دنیای واقعی به فروش برسانند. چالش دیگری که طراحان با آن دست و پنجه نرم می کنند واقعی به نظر رسیدن اجسام و مکان ها از نظر ابعاد می باشد. چرا که ممکن است با وجود دقت زیاد در طراحی اجسام همانند اسباب بازی به نظر برسند. لذا سازندگان بازی این مورد را نیز فراموش نکرده و نهایت تلاش خود را در باور پذیر بودن محیط با دقت در انتخاب نسبت ابعاد به کار بسته اند.

می توانید تعدادی از کانسپ آرت های بازی را در زیر مشاهده کنید و ببینید که آیا Square Enix در این راه موفق بود است یا خیر.

استودیو Square Enix جزییاتی از کانسپت آرت های بازی Final Fantasy 15 را منتشر کرد

(image)

بازی Final Fantasy 15 یک بازی با بافت های گرافیکی خیره کننده بوده و قطعا پس از انتشار در میان گرافیکی ترین بازی های عرضه شده تا آن روز قرار خواهد گرفت. بخش زیادی از این موضوع را می توان به دقت بسیار زیاد کمپانی Square Enix در طراحی جزئیات ربط داد. در مصاحبه ای که Square Enix با Game Informer انجام داده است می خوانیم که چطور طراحان به جزئیات توجه کرده اند. به گزارش و به نقل از آن ها هر جسم را طوری طراحی کرده اند که آگر آن جسم وجود داشت، بتوانند آن را بفروش برسانند. این بدان معنی است که تمام اجسام و دنیایی که بازی در آن رخ می دهد بسیار واقعی به نظر خواهد رسید. برای مثال طراحان Square Enix، ساختمان های Altissia را بر اساس سازه های ونیس مدل سازی کرند به نحوی که بتوانند طرح های خود را  برای این سازه ها در دنیای واقعی به فروش برسانند. چالش دیگری که طراحان با آن دست و پنجه نرم می کنند واقعی به نظر رسیدن اجسام و مکان ها از نظر ابعاد می باشد. چرا که ممکن است با وجود دقت زیاد در طراحی اجسام همانند اسباب بازی به نظر برسند. لذا سازندگان بازی این مورد را نیز فراموش نکرده و نهایت تلاش خود را در باور پذیر بودن محیط با دقت در انتخاب نسبت ابعاد به کار بسته اند.

می توانید تعدادی از کانسپ آرت های بازی را در زیر مشاهده کنید و ببینید که آیا Square Enix در این راه موفق بود است یا خیر.

(image)

(image)

استودیو Square Enix جزییاتی از کانسپت آرت های بازی Final Fantasy 15 را منتشر کرد