استفاده از گوشی های نوت 7 پس از اعلام توقف تولید، افزایش یافته است

به نظر می رسد که در همه جای دنیا مردم در برابر هر نوع اجباری مقاومت می کنند.

استفاده از گوشی های نوت 7 پس از اعلام توقف تولید، افزایش یافته است

(image)
به نظر می رسد که در همه جای دنیا مردم در برابر هر نوع اجباری مقاومت می کنند.
استفاده از گوشی های نوت 7 پس از اعلام توقف تولید، افزایش یافته است