استفاده از «خون» انسان به عنوان منبع انرژی و خلق موسیقی [تماشا کنید]

یکی از هنرمندان روسی به نام «Vtol» شهرت خودش را به کمک ایجاد اصوات و موسیقی های مختلف به وسیله دستگاه های تکنولوژیک غیر معمول و همینطور وقایع عجیب و غریب کسب کرده، اما جدیدترین پروژه ی او احتمالاً حیرت آورترین مورد ممکن است.

او اخیراً با خلق سیستمی الکترونیکی که از «خون» خودش (بله واقعاً خون خودش) نیرو گرفته، قطعه موسیقیایی (یا بهتر است بگوییم اصوات عجیب) جدیدی ساخته و نام آن را نیز «تا وقتی بمیرم» نهاده است.

سیستم عجیب Vtol از شریان های حیاتی جاری در خون به عنوان الکترولیتی استفاده می کند که با ترکیب آلومینیم و مس، دقیقاً حکم یک باتری (هر پنج شیشه خون معادل با 1000 میلی آمپر باتری) را ایفا می نماید.

وی برای راه اندازی سیستم از 4.5 لیتر خون خودش که طی 18 ماه جمع آوری شده استفاده کرده و از ترفندهای معین پزشکی برای جلوگیری از فاسد شدن آنها بهره برده است.

گفتنی است Vtol این تم موسیقیایی را حرکتی نمادین از جان بخشی به اشیا (!) می داند و معتقد است الگوهای علمی و فلسفه دیرین دهه ها تاریخ روسیه را نمایش می دهد. در ادامه پیشنهاد می کنیم ویدیوی توضیحات و نمایش موسیقی خونین Until I Die را تماشا کنید:

The post appeared first on .

استفاده از «خون» انسان به عنوان منبع انرژی و خلق موسیقی [تماشا کنید]