استدیوی CD Projekt Red به تمجید از Nintendo NX پرداخت

جناب Fabian Mario Döehla مدیر بخش ارتباطات استدیوی CD Projekt Red طی مصاحبه ای اعلام کردند که کنسول Nintendo NX عالی و تماشایی خواهد بود. ایشان به این نکته نیز اشاره کردند که استدیوی آنها یعنی CD Projekt، به عنوان یک سازنده و توسعه دهنده، قبل از عرضه ی رسمی این کنسول، به ورژن اولیه ی آن دسترسی داشته و چیزهای زیادی در مورد آن می دانند و بسیار مشتاق هستند. ایشان همچنین اعلام کردند که نظر بسیاری از سازندگان اروپایی نیز نسبت به این کنسول مثبت می باشد. البته او این کنسول را در مقابل با ورژن جدید Xbox، بسیار ضعیف تر دانست و در این مورد گفت:

“البته فکر نمیکنم که نینتندو در آینده بتواند چندان بر روی این کنسول و قدرتش نسبت به مدل های جدید کنسول ها مانور بدهد. آیا NX می تواند بهتر از ورژن جدید Xbox عمل کند؟ آیا نینتندو می تواند کنسولی بسازد که قدرت بیشتری نسبت به Xbox جدید داشته باشد؟ و آیا این کنسول جدید مقرون به صرفه خواهد بود؟ آیا آنها تا به این حد از امکانات و منابع گوناگون بهره مند می باشند؟ (او این حرف را در حالی زد که مدام سرش را به نشانه ی جواب منفی، تکان می داد!) و آیا نتیجه ی این کار مثبت خواهد بود؟ چه شرکتی حاضر خواهد بود تا برایش بازی بسازد؟”

با اینکه Döehla نسبت به این کنسول نظر مثبتی داشته است، اما به نظر می رسد که حداقل از نظر سخت افزاری، باز هم شاهد یک کنسول ضعیف تر از مدل های جدید Xbox و PS4 باشیم.

استدیوی CD Projekt Red به تمجید از Nintendo NX پرداخت

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استدیوی CD Projekt Red به تمجید از Nintendo NX پرداخت

جناب Fabian Mario Döehla مدیر بخش ارتباطات استدیوی CD Projekt Red طی مصاحبه ای اعلام کردند که کنسول Nintendo NX عالی و تماشایی خواهد بود. ایشان به این نکته نیز اشاره کردند که استدیوی آنها یعنی CD Projekt، به عنوان یک سازنده و توسعه دهنده، قبل از عرضه ی رسمی این کنسول، به ورژن اولیه ی آن دسترسی داشته و چیزهای زیادی در مورد آن می دانند و بسیار مشتاق هستند. ایشان همچنین اعلام کردند که نظر بسیاری از سازندگان اروپایی نیز نسبت به این کنسول مثبت می باشد. البته او این کنسول را در مقابل با ورژن جدید Xbox، بسیار ضعیف تر دانست و در این مورد گفت:

“البته فکر نمیکنم که نینتندو در آینده بتواند چندان بر روی این کنسول و قدرتش نسبت به مدل های جدید کنسول ها مانور بدهد. آیا NX می تواند بهتر از ورژن جدید Xbox عمل کند؟ آیا نینتندو می تواند کنسولی بسازد که قدرت بیشتری نسبت به Xbox جدید داشته باشد؟ و آیا این کنسول جدید مقرون به صرفه خواهد بود؟ آیا آنها تا به این حد از امکانات و منابع گوناگون بهره مند می باشند؟ (او این حرف را در حالی زد که مدام سرش را به نشانه ی جواب منفی، تکان می داد!) و آیا نتیجه ی این کار مثبت خواهد بود؟ چه شرکتی حاضر خواهد بود تا برایش بازی بسازد؟”

با اینکه Döehla نسبت به این کنسول نظر مثبتی داشته است، اما به نظر می رسد که حداقل از نظر سخت افزاری، باز هم شاهد یک کنسول ضعیف تر از مدل های جدید Xbox و PS4 باشیم.

استدیوی CD Projekt Red به تمجید از Nintendo NX پرداخت

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استدیوی CD Projekt Red به تمجید از Nintendo NX پرداخت