از نقشه بازی Forza Horizon 3 رونمایی شد

به گزارش ، به تازگی از نقشه بازی Forza Horizon 3 .

وسعت بازی Forza Horizon 3 سه برابر شماره قبلی است و دارای چند صد کیلومتر، فضای قابل بازی می باشد. به عبارت دیگر، در این بازی 1400 کیلومتر مربع فضای خالی خواهید داشت!

نکته جالبی که از مشاهده نقشه بازی دریافتیم، وجود مناطق متنوع با پوشش گیاهی متفاوت است. بنابراین از گردش و کاوش در قسمت های مختلف بازی، خسته نخواهید شد.

برای مشاهده نقشه بازی در سایز اصلی، برروی کلیک کنید. لازم به ذکر است که شماره سوم Forza Horizon در استرالیا حضور دارد و در آینده برای دو پلتفرم Xbox One و Windows 10 منتشر خواهد شد.

از نقشه بازی Forza Horizon 3 رونمایی شد

(image)

به گزارش ، به تازگی از نقشه بازی Forza Horizon 3 .

وسعت بازی Forza Horizon 3 سه برابر شماره قبلی است و دارای چند صد کیلومتر، فضای قابل بازی می باشد. به عبارت دیگر، در این بازی 1400 کیلومتر مربع فضای خالی خواهید داشت!

نکته جالبی که از مشاهده نقشه بازی دریافتیم، وجود مناطق متنوع با پوشش گیاهی متفاوت است. بنابراین از گردش و کاوش در قسمت های مختلف بازی، خسته نخواهید شد.

برای مشاهده نقشه بازی در سایز اصلی، برروی کلیک کنید. لازم به ذکر است که شماره سوم Forza Horizon در استرالیا حضور دارد و در آینده برای دو پلتفرم Xbox One و Windows 10 منتشر خواهد شد.

از نقشه بازی Forza Horizon 3 رونمایی شد