از سیستم مورد نیاز برای اجرای Civilization VI پرده برداری شد

تقریبا تمام بازیکن ها طعم تله «فقط چند دقیقه بیشتر» را چشیده اند. هنگامی که به تجربه عنوانی مشغول هستید و می دانید باید به انجام کارهای روزمره برسید با خود می گویید تنها چند دقیقه بیشتر به انجام بازی می پردازید، غافل از این که وقتی به ساعت نگاه می کنید، متوجه می شوید چندین برابر زمانی که با خود عهد بستید عقربه های ساعت به دنبال هم دویده اند.

«سیویلیزیشن» از آن دسته بازی هایی است که هنگام تجربه اش بارها جمله «چند دقیقه بیشتر» را تکرار خواهید کرد. حدود یک ماه تا انتشار قسمت بعدی این عنوان استراتژی نوبتی و اعتیادآور روی رایانه های شخصی باقی مانده و به همین مناسبت، استودیو سازنده از سیستم مورد نیاز سیویلیزیشن 6 پرده برداشت تا بازیکن ها با آماده بیشتری پا به عرصه نبرد تمدن ها بگذارند.

خوشبختانه با توجه به سخت افزار مورد نیاز ساخته استودیو فیراکسیس، می توانید با یک سیستم نسبتا متوسط تجربه ای مناسب از بازی داشته باشید. خود سازنده هم گفته که بیشترین تلاش خود را کرده تا عنوانی بهینه به بازیکن ها هدیه بدهد. پیش از مشاهده سیستم مورد نیاز سیولیزیشن 6، بد نیست بدانید که این بازی بیست و یک اکتبر [30 مهر] برای پی سی به انتشار خواهد رسید.

حداقل سیستم مورد نیاز

سیستم عامل: ویندوزهای 7، 8.1، 10 [64 بیت]
پردازنده: AMD Phenom II 2.6 Ghz ،Intel Core i3 2.5 Ghz یا نمونه های بهتر
مموری: 4GB رم
فضای مورد نیاز: 12GB یا بیشتر
گرافیک: کارت های 1GB که از دایرکت اکس 11 پشتیبانی کنند [AMD 5570 یا nVidia 450]

سیستم پیشنهادی

سیستم عامل: ویندوزهای 7، 8.1، 10 [64 بیت]
پردازنده: AMD FX8350 4.0 Ghz، نسل چهام Intel Core i5 2.5 Ghz یا نمونه های بهتر
مموری: 8GB رم
فضای مورد نیاز: 12GB یا بیشتر
گرافیک: کارت های 2GB که از دایرکت اکس 11 پشتیبانی کنند [AMD 7970 یا nVidia 770]

The post appeared first on .

از سیستم مورد نیاز برای اجرای Civilization VI پرده برداری شد

تقریبا تمام بازیکن ها طعم تله «فقط چند دقیقه بیشتر» را چشیده اند. هنگامی که به تجربه عنوانی مشغول هستید و می دانید باید به انجام کارهای روزمره برسید با خود می گویید تنها چند دقیقه بیشتر به انجام بازی می پردازید، غافل از این که وقتی به ساعت نگاه می کنید، متوجه می شوید چندین برابر زمانی که با خود عهد بستید عقربه های ساعت به دنبال هم دویده اند.

«سیویلیزیشن» از آن دسته بازی هایی است که هنگام تجربه اش بارها جمله «چند دقیقه بیشتر» را تکرار خواهید کرد. حدود یک ماه تا انتشار قسمت بعدی این عنوان استراتژی نوبتی و اعتیادآور روی رایانه های شخصی باقی مانده و به همین مناسبت، استودیو سازنده از سیستم مورد نیاز سیویلیزیشن 6 پرده برداشت تا بازیکن ها با آماده بیشتری پا به عرصه نبرد تمدن ها بگذارند.

خوشبختانه با توجه به سخت افزار مورد نیاز ساخته استودیو فیراکسیس، می توانید با یک سیستم نسبتا متوسط تجربه ای مناسب از بازی داشته باشید. خود سازنده هم گفته که بیشترین تلاش خود را کرده تا عنوانی بهینه به بازیکن ها هدیه بدهد. پیش از مشاهده سیستم مورد نیاز سیولیزیشن 6، بد نیست بدانید که این بازی بیست و یک اکتبر [30 مهر] برای پی سی به انتشار خواهد رسید.

حداقل سیستم مورد نیاز

سیستم عامل: ویندوزهای 7، 8.1، 10 [64 بیت]
پردازنده: AMD Phenom II 2.6 Ghz ،Intel Core i3 2.5 Ghz یا نمونه های بهتر
مموری: 4GB رم
فضای مورد نیاز: 12GB یا بیشتر
گرافیک: کارت های 1GB که از دایرکت اکس 11 پشتیبانی کنند [AMD 5570 یا nVidia 450]

سیستم پیشنهادی

سیستم عامل: ویندوزهای 7، 8.1، 10 [64 بیت]
پردازنده: AMD FX8350 4.0 Ghz، نسل چهام Intel Core i5 2.5 Ghz یا نمونه های بهتر
مموری: 8GB رم
فضای مورد نیاز: 12GB یا بیشتر
گرافیک: کارت های 2GB که از دایرکت اکس 11 پشتیبانی کنند [AMD 7970 یا nVidia 770]

The post appeared first on .

از سیستم مورد نیاز برای اجرای Civilization VI پرده برداری شد