ازدواج یک مرد با iPhone خود در لاس وگاس!

آرون چروناک از جمله دامادهایی است که یکی از سریع ترین ازدواج ها را در تاریخ آمریکا داشته است.

ازدواج یک مرد با iPhone خود در لاس وگاس!

(image)
آرون چروناک از جمله دامادهایی است که یکی از سریع ترین ازدواج ها را در تاریخ آمریکا داشته است.
ازدواج یک مرد با iPhone خود در لاس وگاس!