ارزش سهام اپل به بالاترین میزان خود طی 52 هفته اخیر رسید

در جریان معاملات روز گذشته بورس آمریکا، ارزش سهام اپل به بالاترین میزان خود ظرف 52 هفته اخیر رسید.

با احتساب این افزایش، ارزش سهام شرکت کالیفرنیایی تنها 2 درصد کمتر از بیشترین میزان ثبت شده برای آن (آوریل سال 2015) در طول تاریخ فعالیتش شد.

البته افزایش سهام این شرکت نیز روند بدون توقفی نداشته. با کُند شدن فروش آیفون، برخی تحلیلگران به این نتیجه رسیدند که فروش این محصول به بیشینه خود نزدیک شده و در نتیجه اپل نتوانسته برآوردهای خود برای دو فصل از چهار فصل گذشته را عملیاتی نماید.

گفته می شود سیاست های ترامپ برای در اولویت قرار دادن آمریکا، در نهایت موجب می شود که این شرکت 200 میلیارد پول نقد خود را از آن سوی مرزهای آمریکا به داخل آن انتقال دهد که این پول در کنار بسیاری بخش های احتمالی، برای افزایش سود سهام آن و یا خرید سهام جدید مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

برخی تحلیلگران همچنین پیش بینی کرده اند که فروش خدمات این شرکت نیز افزایش قابل توجهی پیدا کند که این مساله نشانگر تغییر جهت گیری اپل از بخش سخت افزار به سایر حوزه هاست.

آنطور که در گزارش مالی سه ماهه نخست این شرکت آمده بود، 7.2 میلیارد دلار از کل درآمد آن از محل سرویس ها حاصل شده بودند که براساس اعلام تیم کوک بالاترین میزان فروش فصلی بخش خدمات بوده است.

The post appeared first on .

ارزش سهام اپل به بالاترین میزان خود طی 52 هفته اخیر رسید