نقشه عظیم Dragon Age: Inquisition با هدفی فراتر از کاوش ساخته شده است. Cameron Lee تهیه کننده، در مصاحبه ای اعلام کرده که سازنده بازی محیط بازی را طوری طراحی کرده بازیکنان می توانند از زمین به سود خود استفاده کنند. Lee اعلام کرد که بازیکنان می توانند با رفتن به مناطق بالاتر یا روش هایی مشابه […]