ارتباط سیم کارت های بی نام و نشان از 13 دی ماه به طور کامل قطع می شود

با پایان یافتن  برای برطرف ساختن نقص اطلاعات، یک طرفه شدن سیم کارت های مجهول الهویه آغاز شده و به نظر می رسد بازه زمانی فوق نیز کاملاً محدود است، چون طبق اعلام اپراتورها اگر این دسته از مشترکین برای تکمیل مشخصات هویتی خود اقدام نکنند، از تاریخ 13 دی ماه ارتباط سیم کارت ها به طور کامل قطع خواهد شد.

همان طور که می دانید از چند هفته قبل صحبت هایی در مورد  در کشور به گوش می رسید، و ماه گذشته نیز وزیر ارتباطات اعلام کرد مهلت یک ماهه برای تکمیل اطلاعات ناقص هویتی برای این سیم کارت ها در تاریخ نهم دی ماه به پایان می رسد.

به همین دلیل از تاریخ هشتم دی ماه، ارتباط برخی از این سیم کارت ها از سوی اپراتورهای مربوطه به حالت یک طرفه درآمد. واعظی چند روز قبل در مورد مهلت سه روزه برای یک طرفه شدن ارتباط این مشترکین اظهار داشت پس از پایان این بازه زمانی، سیم کارت ها قطع نمی شوند و تا مدتی صرفاً قادر به دریافت تماس خواهند بود، ضمن اینکه مالکیت سیم کارت برای مالک حفظ می گردد

با این تفاسیر، باید دید آیا پس از تاریخ 13 دی ماه و در صورت اقدام نکردن مالکین برای ثبت اطلاعات هویتی، سلب امتیاز این سیم کارت های بی نام و نشان صورت خواهد پذیرفت یا خیر.

The post appeared first on .

ارتباط سیم کارت های بی نام و نشان از 13 دی ماه به طور کامل قطع می شود