اخراج بیش از 30 هزار نیروی فولکس واگن در پی افشای تقلب سوختی آن

فولکس واگن خبر از اخراج 30 هزار نفر در طی 3 سال آینده برای جبران جریمه های سنگین و ادامه دار خود می دهد. این مهم پس از توافقی که با اتحادیه کارگری این شرکت بدست آمده اجرایی خواهد شد. در واقع با این حربه فولکس واگن می تواند بودجه تحقیق و توسعه خودروهای خودران و برقی خود را افزایش دهد.

آنطور که مدیرعامل این شرکت یعنی ماتیاس مولر عنوان کرده است، بزرگ ترین برنامه نوسازی در تاریخ این شرکت خواهد بود و در حدود 23 هزار نفر در خود آلمان از کار کنار خواهند رفت.

تعدیل 7 هزار نفر دیگر هنوز به طور رسمی تایید نشده است اما انتظار می رود این افراد از گروه فولکس واگن آمریکای شمالی و جنوبی باشند. این رقم می تواند در حدود 5 درصد از کارمندان 610 هزار نفری فولکس واگن را کاهش دهد( نزدیک به یک پنجم این افراد در خود آلمان مشغول به کار هستند 120 هزار نفر) اما آنطور که مشخص است بیش از 9 هزار شغل جدید در راستای تولید مدل های الکتریکی ایجاد خواهد شد.

این کار باعث می شود تا سود عملیاتی فولکس واگن  از 2 درصد به بیش از 4 درصد افزایش پیدا کند. تعدیل نیرو، بیش از 3.7 میلیارد یورو آن هم به صورت سالانه نصیب فولکس واگن خواهد کرد.

فولکس واگن بیش از 13.6 بیلیون پوند را برای جبران هزینه و جریمه های تقلب زیست محیطی خود کنار گذاشته است. تنها 9.62 بیلیون پوند برای جبران خسارت به صاحبان خودروهای دیزلی در آمریکا پرداخت خواهد شد.

The post appeared first on .

اخراج بیش از 30 هزار نیروی فولکس واگن در پی افشای تقلب سوختی آن