احتمال عرضه Galaxy S8 با دو دوربین اصلی بالا رفت

امروزه گوشی هوشمند پرچمدار نوت 7 به علت آتش گرفتن مجدد پس از عرضه گوشی های ایمن، مجددا در صدر اخبار تکنولوژی قرار دارد.

احتمال عرضه Galaxy S8 با دو دوربین اصلی بالا رفت

(image)
امروزه گوشی هوشمند پرچمدار نوت 7 به علت آتش گرفتن مجدد پس از عرضه گوشی های ایمن، مجددا در صدر اخبار تکنولوژی قرار دارد.
احتمال عرضه Galaxy S8 با دو دوربین اصلی بالا رفت