احتمال ادغام چند بخش بزرگ در سامسونگ همچنان وجود دارد

تنها چند روز از انتشار می گذرد و شایعه ادغام دو بخش از این شرکت کره ای، یعنی «سامسونگ الکترونیکس» (Samsung Electronics) و« سامسونگ دیسپلی» (Samsung Display) یکبار دیگر قوت گرفته است. اگرچه کره ای ها در ماه گذشته، به طور کامل این شایعه را بی اساس خواندند اما کارشناسان معتقدند که کماکان احتمال ادغام دو بخش مذکور وجود دارد.

سامسونگ الکترونیکس در حال حاضر 84.8 درصد از سهام سامسونگ دیسپلی را در اختیار دارد و بسیاری از تصمیم های مربوط به سامسونگ دیسپلی نه تنها از سوی مدیران، بلکه با برگزاری جلسه هایی جداگانه با سهامداران اتخاذ می شوند. طبیعی است که با ادغام احتمالی این دو بخش، دیگر نیازی به برگزاری مداوم جلساتی با سهام داران نخواهد بود و دقیقا به همین دلیل است که بارها شایعاتی در این باره شنیده ایم.

در سال 2015، «کیم جُنگ-جونگ» (Kim Jong-Joong) از دفتر تعیین استراتژی های آتی سامسونگ ادعا کرد که «با توجه به بازتاب عملکرد سامسونگ دیسپلی در گزارش مالی سامسونگ الکترونیکس، نیازی به ادغام این دو بخش وجود ندارد.» با این حال وقتی چهارشنبه هفته گذشته از وی خواسته شد تا دوباره نظرش را در این رابطه بیان کند، از برنامه های سامسونگ برای سازمان دهی مجدد به بخش های مختلف، ابراز بی اطلاعی کرد.

علاوه بر سامسونگ دیسپلی، شایعات منتشر شده از سوی منابع کره جنوبی حکایت از آن دارند که سامسونگ الکترونیکس احتمالا دو بخش «سامسونگ الکترومکانیکس» و «سامسونگ SDI» را نیز جذب خواهد کرد. واحد الکترومکانیکس، در زمینه ارائه راهکارهای تجاری برای صنعت اتومبیل فعالیت می کند و SDI، تمرکزی ویژه روی تولید باتری خودرو دارد. بنابراین با جذب این دو بخش، سامسونگ الکترونیکس می تواند .

The post appeared first on .

احتمال ادغام چند بخش بزرگ در سامسونگ همچنان وجود دارد

تنها چند روز از انتشار می گذرد و شایعه ادغام دو بخش از این شرکت کره ای، یعنی «سامسونگ الکترونیکس» (Samsung Electronics) و« سامسونگ دیسپلی» (Samsung Display) یکبار دیگر قوت گرفته است. اگرچه کره ای ها در ماه گذشته، به طور کامل این شایعه را بی اساس خواندند اما کارشناسان معتقدند که کماکان احتمال ادغام دو بخش مذکور وجود دارد.

سامسونگ الکترونیکس در حال حاضر 84.8 درصد از سهام سامسونگ دیسپلی را در اختیار دارد و بسیاری از تصمیم های مربوط به سامسونگ دیسپلی نه تنها از سوی مدیران، بلکه با برگزاری جلسه هایی جداگانه با سهامداران اتخاذ می شوند. طبیعی است که با ادغام احتمالی این دو بخش، دیگر نیازی به برگزاری مداوم جلساتی با سهام داران نخواهد بود و دقیقا به همین دلیل است که بارها شایعاتی در این باره شنیده ایم.

در سال 2015، «کیم جُنگ-جونگ» (Kim Jong-Joong) از دفتر تعیین استراتژی های آتی سامسونگ ادعا کرد که «با توجه به بازتاب عملکرد سامسونگ دیسپلی در گزارش مالی سامسونگ الکترونیکس، نیازی به ادغام این دو بخش وجود ندارد.» با این حال وقتی چهارشنبه هفته گذشته از وی خواسته شد تا دوباره نظرش را در این رابطه بیان کند، از برنامه های سامسونگ برای سازمان دهی مجدد به بخش های مختلف، ابراز بی اطلاعی کرد.

علاوه بر سامسونگ دیسپلی، شایعات منتشر شده از سوی منابع کره جنوبی حکایت از آن دارند که سامسونگ الکترونیکس احتمالا دو بخش «سامسونگ الکترومکانیکس» و «سامسونگ SDI» را نیز جذب خواهد کرد. واحد الکترومکانیکس، در زمینه ارائه راهکارهای تجاری برای صنعت اتومبیل فعالیت می کند و SDI، تمرکزی ویژه روی تولید باتری خودرو دارد. بنابراین با جذب این دو بخش، سامسونگ الکترونیکس می تواند .

The post appeared first on .

احتمال ادغام چند بخش بزرگ در سامسونگ همچنان وجود دارد