اجرای آزمایشی طرح رجیستری موبایل در مراحل پایانی به سر می برد

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از قرار داشتن طرح رجیستری موبایل در مراحل نهایی اجرای آزمایشی خبر داده و اظهار داشته است: «با اینکه هنوز نتایج طرح کامل نشده، نتایج اولیه حاکی است با انجام یک سری فرایند های تکمیلی، این طرح قابل اجرا است».

فلاح جوشقانی ضمن اشاره به حساسیت وزیر ارتباطات در خصوص این طرح گفته است: «با توجه به تأثیر طرح رجیستری بر تک تک مردم، مسئولان تأکید ویژه دارند که اجرای آن موجب آزار هموطنان نشود. از این رو، جهت تکمیل و انجام کار کارشناسی بیشتر، پیشنهاد اجرای طرح پایلوت را ارائه کردیم». وی افزوده است: «جمع بندی این مرحله، در حضور تمامی دستگاه های دخیل از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،‌ وزارت صنعت، معدن و تجارت، و گمرک ارائه خواهد شد».

فلاح جوشقانی رصد تلفن همراه در بازار را بخش مهم این طرح دانسته و خاطرنشان کرده است: «باید با کنترل مبادی ورودی، از مرحله ی ورود تلفن همراه تا مرحله ای که به دست مردم می رسد، رصد کامل صورت گیرد. در این راستا، حضور نمایندگی فروش و پشتیبانی پس از فروش موبایل در کشور هم امری طبیعی است. در صورت اجرای تمام این فرایند ها، اگر هر تلفن همراه به هر دلیلی از فرایند های مدیریتی-کنترلی عبور کرد، اجازه ی فعالیت در شبکه و سرویس گیری نخواهد یافت».

معاون رگولاتوری خاطر نشان ساخته: «اجرای این طرح مستلزم کار فنی زیادی در شبکه ی اپراتور ها است و به قابلیتی نیاز دارد که در حال حاضر در شبکه ی موبایل وجود ندارد».

جوشقانی در خصوص طرح پیشین ثبت تلفن همراه در کشور اذعان داشته است: «در طرح قبل که در سال ۸۵ انجام شد و نتیجه ی مثبتی نداشت، عملیات تنها روی سریال موبایل صورت گرفت که نه تنها با این کار جلوی قاچاق گرفته نشد، بلکه موجب شد به علت کپی، دیگر نتوان از آن طریق تلفن همراه سرقتی را در شبکه ردیابی کرد».

وی افزوده: «در طرح جدید زوجی از شماره سریال و مشخصات استفاده کننده ایجاد می شود که منحصر به فرد است و امکان کنترل بیشتر را فراهم می کند».

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزوده است: «تلاش داریم بستر های لازم برای اجرای این طرح را امسال ایجاد کنیم. عمده ی کار، تجهیزات نرم افزاری و قابلیتی است که باید در سیگنالینگ شبکه انجام شود تا امکان اخذ استعلام فراهم شود».

طرح رجیستری موبایل یا ثبت تلفن همراه، قرار است با استفاده از ساز و کار هایی مشخص جلوی واردات غیر قانونی و استفاده از موبایل قاچاق در شبکه ی ارتباطی کشور را بگیرد.

The post appeared first on .

اجرای آزمایشی طرح رجیستری موبایل در مراحل پایانی به سر می برد

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از قرار داشتن طرح رجیستری موبایل در مراحل نهایی اجرای آزمایشی خبر داده و اظهار داشته است: «با اینکه هنوز نتایج طرح کامل نشده، نتایج اولیه حاکی است با انجام یک سری فرایند های تکمیلی، این طرح قابل اجرا است».

فلاح جوشقانی ضمن اشاره به حساسیت وزیر ارتباطات در خصوص این طرح گفته است: «با توجه به تأثیر طرح رجیستری بر تک تک مردم، مسئولان تأکید ویژه دارند که اجرای آن موجب آزار هموطنان نشود. از این رو، جهت تکمیل و انجام کار کارشناسی بیشتر، پیشنهاد اجرای طرح پایلوت را ارائه کردیم». وی افزوده است: «جمع بندی این مرحله، در حضور تمامی دستگاه های دخیل از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،‌ وزارت صنعت، معدن و تجارت، و گمرک ارائه خواهد شد».

فلاح جوشقانی رصد تلفن همراه در بازار را بخش مهم این طرح دانسته و خاطرنشان کرده است: «باید با کنترل مبادی ورودی، از مرحله ی ورود تلفن همراه تا مرحله ای که به دست مردم می رسد، رصد کامل صورت گیرد. در این راستا، حضور نمایندگی فروش و پشتیبانی پس از فروش موبایل در کشور هم امری طبیعی است. در صورت اجرای تمام این فرایند ها، اگر هر تلفن همراه به هر دلیلی از فرایند های مدیریتی-کنترلی عبور کرد، اجازه ی فعالیت در شبکه و سرویس گیری نخواهد یافت».

معاون رگولاتوری خاطر نشان ساخته: «اجرای این طرح مستلزم کار فنی زیادی در شبکه ی اپراتور ها است و به قابلیتی نیاز دارد که در حال حاضر در شبکه ی موبایل وجود ندارد».

جوشقانی در خصوص طرح پیشین ثبت تلفن همراه در کشور اذعان داشته است: «در طرح قبل که در سال ۸۵ انجام شد و نتیجه ی مثبتی نداشت، عملیات تنها روی سریال موبایل صورت گرفت که نه تنها با این کار جلوی قاچاق گرفته نشد، بلکه موجب شد به علت کپی، دیگر نتوان از آن طریق تلفن همراه سرقتی را در شبکه ردیابی کرد».

وی افزوده: «در طرح جدید زوجی از شماره سریال و مشخصات استفاده کننده ایجاد می شود که منحصر به فرد است و امکان کنترل بیشتر را فراهم می کند».

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزوده است: «تلاش داریم بستر های لازم برای اجرای این طرح را امسال ایجاد کنیم. عمده ی کار، تجهیزات نرم افزاری و قابلیتی است که باید در سیگنالینگ شبکه انجام شود تا امکان اخذ استعلام فراهم شود».

طرح رجیستری موبایل یا ثبت تلفن همراه، قرار است با استفاده از ساز و کار هایی مشخص جلوی واردات غیر قانونی و استفاده از موبایل قاچاق در شبکه ی ارتباطی کشور را بگیرد.

The post appeared first on .

اجرای آزمایشی طرح رجیستری موبایل در مراحل پایانی به سر می برد