اتصال به اینترنت 4G، بزرگترین مشکل گوشی های پیکسل

به نظر می رسد که کمپانی گوگل، دو گوشی هوشمند Pixel/Pixel XL خود را تقریبا بی نقص عرضه کرده است.

اتصال به اینترنت 4G، بزرگترین مشکل گوشی های پیکسل

(image)
به نظر می رسد که کمپانی گوگل، دو گوشی هوشمند Pixel/Pixel XL خود را تقریبا بی نقص عرضه کرده است.
اتصال به اینترنت 4G، بزرگترین مشکل گوشی های پیکسل