ابراز رضایت وزیر ارتباطات از نهضت تولید محتوا و اشتغال آفرینی در فضای مجازی

دکتر محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان در نشست طرح توسعه ی کسب و کار و اشتغال پایدار در استان مازندران گفته است: «در کشور نهضت تولید محتوا و تولید ثروت به صورت عملی شکل گرفته است».

واعظی با اشاره به استقبال عموم مردم از فضای مجازی افزوده است: «رونق کسب و کار به سود همه می انجامد».

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرده است: «بخش خصوصی ظرف ۱ سال آینده قرار است ۲ هزار میلیارد تومان سرمایه‌ گذاری کند که ۴ هزار شغل مستقیم و دو برابر آن شغل غیر مستقیم می آفریند».

گفتنی است نشست یاد شده با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان این استان در مجلس شورای اسلامی همراه بوده است. واعظی نیز در ادامه از نمایندگان حاضر در جلسه خواسته است برای آنکه شاهد تحول در صحنه ی اشتغال کشور باشیم، در زمینه ی امنیت شغلی در فضای مجازی قوانین مرتبط ارائه دهند.

وی ضمن تشکر از وزیر کار گفته است: «مسئولان هم با انگیزه کار را دنبال می کنند و می توان امیدوار بود که اقدامات با قوت بیشتری پیش برود».

معین دولت در استان مازندران در حوزه اقتصاد مقاومتی، با ابراز خرسندی از وجود انگیزه خوب در استان جهت استفاده از فرصت های ایجاد شده، افزود: با کمک تمام مسوولان از جمله نمایندگان استان قطعا گام های خوبی در راستای اقتصاد مقاومتی برداشته خواهد شد.

The post appeared first on .

ابراز رضایت وزیر ارتباطات از نهضت تولید محتوا و اشتغال آفرینی در فضای مجازی

دکتر محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان در نشست طرح توسعه ی کسب و کار و اشتغال پایدار در استان مازندران گفته است: «در کشور نهضت تولید محتوا و تولید ثروت به صورت عملی شکل گرفته است».

واعظی با اشاره به استقبال عموم مردم از فضای مجازی افزوده است: «رونق کسب و کار به سود همه می انجامد».

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرده است: «بخش خصوصی ظرف ۱ سال آینده قرار است ۲ هزار میلیارد تومان سرمایه‌ گذاری کند که ۴ هزار شغل مستقیم و دو برابر آن شغل غیر مستقیم می آفریند».

گفتنی است نشست یاد شده با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان این استان در مجلس شورای اسلامی همراه بوده است. واعظی نیز در ادامه از نمایندگان حاضر در جلسه خواسته است برای آنکه شاهد تحول در صحنه ی اشتغال کشور باشیم، در زمینه ی امنیت شغلی در فضای مجازی قوانین مرتبط ارائه دهند.

وی ضمن تشکر از وزیر کار گفته است: «مسئولان هم با انگیزه کار را دنبال می کنند و می توان امیدوار بود که اقدامات با قوت بیشتری پیش برود».

معین دولت در استان مازندران در حوزه اقتصاد مقاومتی، با ابراز خرسندی از وجود انگیزه خوب در استان جهت استفاده از فرصت های ایجاد شده، افزود: با کمک تمام مسوولان از جمله نمایندگان استان قطعا گام های خوبی در راستای اقتصاد مقاومتی برداشته خواهد شد.

The post appeared first on .

ابراز رضایت وزیر ارتباطات از نهضت تولید محتوا و اشتغال آفرینی در فضای مجازی