آیفون 7، گوشی رسمی وزارت دفاع بریتانیا!

وزارت دفاع بریتانیا به تازگی تصمیم گرفته تا گوشی هوشمند iPhone 7 را به عنوان گوشی هوشمند رسمی خود انتخاب کند.

آیفون 7، گوشی رسمی وزارت دفاع بریتانیا!