آیفون ۷ در برابر خطرناک ترین اسید جهان [تماشا کنید]

خطرناک ترین اسید جهان، «فلوئوروآنتیمونیک اسید» نام دارد و سطح (pH) آن به منفی ۳۱ می رسد. یکی از کانال های یوتوب (TechRax) صد گرم از این نوع اسید را به دست آورده و تصمیم گرفته تا مقاومت آیفون ۷ را در برابر قدرتمندترین اسید جهان بسنجد.

فلوئوروآنتیمونیک اسیدی که در این ویدیو به نمایش کشیده می شود، از نوع کریستال است و تهیه کننده ویدیو، بدون اینکه آن را با ماده دیگری ادغام کند، اسید را به آرامی روی آیفون قرار می دهد تا پس از ۲۴ ساعت، نتیجه مشخص شود. علت ترکیب نشدن اسید با ماده ای دیگر، انجام نشدن تحقیقات زیاد در رابطه با میزان خطرناک بودنش ذکر می شود.

به علت خطرناک بودن فلوئوروآنتیمونیک اسید، پوشش و بسته بندی آن نیز به شکل خاصی است و بدون استفاده از یک جسم تیز، نمی توان درب آن را پیچاند و گشود.

در نهایت ولی آیفون ۷ در ظرفی قرار گرفته و نیمی از فلوئوروآنتیمونیک اسید در قالب کریستالی اش روی آن ریخته می شود. نکته جالب اینجاست که در همان لحظه، ظاهراً هیچ اتفاقی برای آیفون رخ نمی دهد.

screen-shot-1395-09-07-at-5-40-00-pm-w700

پس از گذشت ۱۲ ساعت، وضعیت آیفون به شکل فوق در می آید. سپس باقی مانده فلوئوروآنتیمونیک اسید روی بدنه آیفون قرار می گیرد. در پایان نیز مقداری سولفوریک اسید روی آیفون ریخته می شود.

screen-shot-1395-09-07-at-5-32-19-pm-w700

در انتها بدنه آیفون به چنین وضعیتی درآمده. اما آیا می توان از چنین موبایلی استفاده کرد؟ دعوت می کنیم ویدیوی کامل را تماشا کنید.

The post appeared first on .

آیفون ۷ در برابر خطرناک ترین اسید جهان [تماشا کنید]