آیفون پرو به واقعیت نزدیک می شود

کمپانی اپل در سپتامبر سال میلادی جاری، مطابق رسم هر ساله گوشی های آیفون جدید خود را رسما معرفی خواهد کرد.

آیفون پرو به واقعیت نزدیک می شود

(image)
کمپانی اپل در سپتامبر سال میلادی جاری، مطابق رسم هر ساله گوشی های آیفون جدید خود را رسما معرفی خواهد کرد.
آیفون پرو به واقعیت نزدیک می شود