آیفون و آیپد در هند تولید می شوند؛ اپل به دنبال کسب مشوق های دولتی

حتما به صورت جسته و گریخته در خبرهای مختلف خوانده اید که اپل و گوگل در نظر دارند با انتقال تاسیسات تولیدی خود به کشورهای چین و هند بر میزان درآمدهایشان افزوده و از هزینه های تولیدشان کم کنند.

اما در این میان هند قوانین سخت گیرانه تری در خصوص فروش محصولات شرکت های خارجی در خاک خود دارد و این کمپانی ها ملزم هستند که 30 درصد از قطعات مورد نیاز در کالاهایشان را از داخل این کشور تامین نمایند تا اجازه فعالیت به آنها داده شود.

در حال حاضر اپل چنین امکانی ندارد زیرا بخش اعظمی از فعالیت های مونتاژ و تولید قطعه آن در کشور چین صورت می گیرند و به همین خاطر این شرکت تلاش دارد تا تاسیسات تولیدی تازه ای را در هند راه اندازی نماید و پروسه تولید آیفون و آیپد را به آن انتقال دهد؛ به این ترتیب شرکت کالیفرنیایی می تواند خود را با قوانین هند تطبیق داده و شرایطی را فراهم نماید تا آیفون با تعداد انبوه وارد بازار اسمارت فون این کشور شود.

حالا نشریه ایندیا تایمز گزارش داده که اپل به دنبال دریافت مشوق های مالی از سوی دولت هند است تا بار مالی ایجاد کارخانه تولید و مونتاژ قطعه در این کشور را کاهش دهد. اضافه نماییم که این کشور امتیازهای مالی هنگفتی را برای شرکت های خارجی در نظر می گیرد تا در صنعت الکترونیک آن سرمایه گذاری نمایند. با در نظر داشتن همین نکته اپل بر آن شده تا از این شرایط به نفع خود بهره بگیرد.

البته ناگفته نماند که شرکت آمریکایی برای دور زدن قوانین هند مبنی بر تامین سی درصدی قطعه از خاک این کشور تلاش های زیادی را به جان خرید و در برهه ای حتی سعی داشت مقامات آن را قانع کند که به دلیل پیچیدگی های تکنولوژیکی خاص آیفون، امکان تامین قطعات آن از داخل هند وجود ندارد.

این شرکت حتی سعی نمود که دولتی های چین را برای فروش آیفون های دسته دوم در هند متقاعد نماید و از این طریق به بازار محصولات اقتصادی این کشور راه پیدا کند که تلاش هایش به جایی نرسید. در حال حاضر اپل تعداد محدودی از آیفون های خود را از طریق خرده فروشان هندی به بازار این کشور عرضه می کند و از این بابت به شدت در تنگنا و محدودیت قرار دارد.

The post appeared first on .

آیفون و آیپد در هند تولید می شوند؛ اپل به دنبال کسب مشوق های دولتی

حتما به صورت جسته و گریخته در خبرهای مختلف خوانده اید که اپل و گوگل در نظر دارند با انتقال تاسیسات تولیدی خود به کشورهای چین و هند بر میزان درآمدهایشان افزوده و از هزینه های تولیدشان کم کنند.

اما در این میان هند قوانین سخت گیرانه تری در خصوص فروش محصولات شرکت های خارجی در خاک خود دارد و این کمپانی ها ملزم هستند که 30 درصد از قطعات مورد نیاز در کالاهایشان را از داخل این کشور تامین نمایند تا اجازه فعالیت به آنها داده شود.

در حال حاضر اپل چنین امکانی ندارد زیرا بخش اعظمی از فعالیت های مونتاژ و تولید قطعه آن در کشور چین صورت می گیرند و به همین خاطر این شرکت تلاش دارد تا تاسیسات تولیدی تازه ای را در هند راه اندازی نماید و پروسه تولید آیفون و آیپد را به آن انتقال دهد؛ به این ترتیب شرکت کالیفرنیایی می تواند خود را با قوانین هند تطبیق داده و شرایطی را فراهم نماید تا آیفون با تعداد انبوه وارد بازار اسمارت فون این کشور شود.

حالا نشریه ایندیا تایمز گزارش داده که اپل به دنبال دریافت مشوق های مالی از سوی دولت هند است تا بار مالی ایجاد کارخانه تولید و مونتاژ قطعه در این کشور را کاهش دهد. اضافه نماییم که این کشور امتیازهای مالی هنگفتی را برای شرکت های خارجی در نظر می گیرد تا در صنعت الکترونیک آن سرمایه گذاری نمایند. با در نظر داشتن همین نکته اپل بر آن شده تا از این شرایط به نفع خود بهره بگیرد.

البته ناگفته نماند که شرکت آمریکایی برای دور زدن قوانین هند مبنی بر تامین سی درصدی قطعه از خاک این کشور تلاش های زیادی را به جان خرید و در برهه ای حتی سعی داشت مقامات آن را قانع کند که به دلیل پیچیدگی های تکنولوژیکی خاص آیفون، امکان تامین قطعات آن از داخل هند وجود ندارد.

این شرکت حتی سعی نمود که دولتی های چین را برای فروش آیفون های دسته دوم در هند متقاعد نماید و از این طریق به بازار محصولات اقتصادی این کشور راه پیدا کند که تلاش هایش به جایی نرسید. در حال حاضر اپل تعداد محدودی از آیفون های خود را از طریق خرده فروشان هندی به بازار این کشور عرضه می کند و از این بابت به شدت در تنگنا و محدودیت قرار دارد.

The post appeared first on .

آیفون و آیپد در هند تولید می شوند؛ اپل به دنبال کسب مشوق های دولتی