همانطور که در جریان می باشید حدودا نزدیک به یک ماه پیش بازی موفق Far Cry 4  توسط شرکت یوبی سافت روانه ی بازار و با اقبال بازیبازان نیز مواجه شد. اما اینطور که پیداست تیم سازنده (شرکت یوبی سافت) تصمیم بر ساخت و توسعه نسخه جدید FAR CRY با نام FAR CRY 5 دارد.  بر اساس اطلاعات […]