آیا کوجیما می خواهد بازنشسته شود؟

آقای هیدئو کوجیما سابقه ی طولانی در توسعه و خلق عناوین مختلف و موفق بازیهای ویدئویی دارد و حتی با اینکه هم اکنون از سری عناوین خود یعنی Metal Gear هم جدا شده اما بازهم در حال توسعه و خلق عناوینی دیگر برای میلیون ها گیمر می باشد.

به گزارش و به نقل از ، هرچند هواداران کوجیما خواستار ساخت عناوینی دیگر برای صنعت گیم می باشند اما گویا خانواده ی او راضی به ادامه ی فعالیتش در این عرصه نیستند. او ایم موضوع را در طی گفتگویی که با Gamespot داشته بطور آشکارا بیان کرد:

“درحالیکه سن من زیاد شده ، خانواده ی من هم خواستار بازنشستگیم می باشند تا به کارهای که دوست دارم بپردازم ، اما من عاشق ساخت بازی و به اشتراک گذاشتن آن با دیگر بازیبازان هستم ، درنهایت فکر می کنم قادر هستم تا به این عرصه دوباره بازگشته و این انتخاب درستی برای من است.”

هرچند خانواده ی کوجیما می خواهند از این پس او بدون هیچگونه استرس و درگیری زندگی کند اما گویا خود او چنین علاقه ای ندارد و می خواهد بازهم چالش های جدیدی را امتحان کند.

نظر شما در رابطه با بازنشستگی آقای کوجیما چیست؟ آیا عناوین ساخته شده توسط او را می پسندید؟…

آیا کوجیما می خواهد بازنشسته شود؟

(image)

آقای هیدئو کوجیما سابقه ی طولانی در توسعه و خلق عناوین مختلف و موفق بازیهای ویدئویی دارد و حتی با اینکه هم اکنون از سری عناوین خود یعنی Metal Gear هم جدا شده اما بازهم در حال توسعه و خلق عناوینی دیگر برای میلیون ها گیمر می باشد.

به گزارش و به نقل از ، هرچند هواداران کوجیما خواستار ساخت عناوینی دیگر برای صنعت گیم می باشند اما گویا خانواده ی او راضی به ادامه ی فعالیتش در این عرصه نیستند. او ایم موضوع را در طی گفتگویی که با Gamespot داشته بطور آشکارا بیان کرد:

“درحالیکه سن من زیاد شده ، خانواده ی من هم خواستار بازنشستگیم می باشند تا به کارهای که دوست دارم بپردازم ، اما من عاشق ساخت بازی و به اشتراک گذاشتن آن با دیگر بازیبازان هستم ، درنهایت فکر می کنم قادر هستم تا به این عرصه دوباره بازگشته و این انتخاب درستی برای من است.”

هرچند خانواده ی کوجیما می خواهند از این پس او بدون هیچگونه استرس و درگیری زندگی کند اما گویا خود او چنین علاقه ای ندارد و می خواهد بازهم چالش های جدیدی را امتحان کند.

نظر شما در رابطه با بازنشستگی آقای کوجیما چیست؟ آیا عناوین ساخته شده توسط او را می پسندید؟…

آیا کوجیما می خواهد بازنشسته شود؟