آیا نسخه بازسازی Call of Duty 4 تایید شده است؟

آیا براستی نسخه ی بازسازی شده ی عنوان خاطره انگیز Call of Duty 4 تایید شده است؟

به گزارش و به نقل از ، شاید نسخه بازسازی شده ی عنوان Call of Duty 4: Modern Warfare تنها برای تایید به یک اموجی Po*p نیاز داشته باشد.

دیروز شایعاتی در شبکه های مختلف از جمله توییتر شنیده شد که می گوید شاید نسخه ی Legacy عنوان “Call of Duty: Infinite Warfare” یا همان CoD 2016 همراه با یک نسخه ی بازسازی شده ی CoD 4 به کاربران عرضه شود که خب این برای هواداران سری Modern Warfare بسیار هیجان انگیز خواهد بود.

البته این شایعات از جایی شروع شد که یک کاربر در انتهای سال 2014 در شبکه ی توییتر نوشت :

“اگر در بشنوم که بازسازی Call of Duty 4 برای PS4 در کار است ، شلوارم را از هیجان خراب می کنم.”

و بعد از این همه مدت حساب رسمی Call of Duty در توییتر به این پیام دیروز با یک اموجی که در تصویر زیر می بینید پاسخ داد.

باید منتظر واکنش های Activision نسبت به این موضوع و شایعات باشیم. اما به نظر شما آیا این اموجی می تواند مُهر تایید بازسازی عنوان Call of duty 4 باشد؟

خیلی این موضوع مضحک است اما شاید واقعیت داشته باشد. نظر شما چیست؟

آیا نسخه بازسازی Call of Duty 4 تایید شده است؟

(image)

آیا براستی نسخه ی بازسازی شده ی عنوان خاطره انگیز Call of Duty 4 تایید شده است؟

به گزارش و به نقل از ، شاید نسخه بازسازی شده ی عنوان Call of Duty 4: Modern Warfare تنها برای تایید به یک اموجی Po*p نیاز داشته باشد.

دیروز شایعاتی در شبکه های مختلف از جمله توییتر شنیده شد که می گوید شاید نسخه ی Legacy عنوان “Call of Duty: Infinite Warfare” یا همان CoD 2016 همراه با یک نسخه ی بازسازی شده ی CoD 4 به کاربران عرضه شود که خب این برای هواداران سری Modern Warfare بسیار هیجان انگیز خواهد بود.

البته این شایعات از جایی شروع شد که یک کاربر در انتهای سال 2014 در شبکه ی توییتر نوشت :

“اگر در بشنوم که بازسازی Call of Duty 4 برای PS4 در کار است ، شلوارم را از هیجان خراب می کنم.”

و بعد از این همه مدت حساب رسمی Call of Duty در توییتر به این پیام دیروز با یک اموجی که در تصویر زیر می بینید پاسخ داد.

(image)

باید منتظر واکنش های Activision نسبت به این موضوع و شایعات باشیم. اما به نظر شما آیا این اموجی می تواند مُهر تایید بازسازی عنوان Call of duty 4 باشد؟

خیلی این موضوع مضحک است اما شاید واقعیت داشته باشد. نظر شما چیست؟

آیا نسخه بازسازی Call of Duty 4 تایید شده است؟