آیا نئاندرتال ها گیاه خوار بودند و خواص دارویی آنها را می شناختند؟

پلاک های موجود روی دندان های به جای مانده از چندین انسان نئاندرتال، اطلاعات جالبی را در خصوص رژیم غذایی این بشر باستانی افشا می کنند.

در حالی که پیش از این تصور می شد انسان های نخستین تنها از گوشت حیوانات وحشی تغذیه می کرده اند، یافته های جدید نشان می دهد که در رژیم غذایی برخی از آنها انواع قارچ و خزه ها نیز حضور داشته اند.

این یافته جدید حاصل بررسی پلاک های به جای مانده روی دندان هایی است که به تازگی در کشورهای اسپانیا و بلژیک کشف شده اند. این دندان ها متعلق به پنج نئاندرتال مختلف بوده که نتایج جالبی را بر جای گذاشته است. این یافته ها نشان می دهند که موجودات مورد بحث بیشتر از تصور قبلی ما به انسان های فعلی شباهت داشته اند.

بررسی بیشتر آثار به جای مانده همچنین به اثبات رسانده است که رژیم غذایی نئادرتال ها بسته به محل زندگی شان بسیار متغییر بوده و حتی امکان آن وجود دارد که آنها از برخی گیاهان خاص به عنوان درمان برای بیماری ها و دردهای خود استفاده می کرده اند.

این موجودات ۴۰ هزار ساله چندین سال است که سوژه اصلی تحقیقات بسیاری از محققین قرار گرفته اند، اما دانشمندان هرگز تا کنون اطلاعاتی به این اندازه دقیق را در خصوص نحوه زندگی و عادات غذایی آنها به دست نیاورده بودند.

نئادرتال های اسپانیایی بیشتر از قارچ، میوه کاج و خزه تنه درختان به عنوان منبع غذایی استفاده می کرده اند، در حالی که خیشاوندان بلژیکی آنها بیشتر گوشخوار بوده اند. به عقیده دانشمندان، این تفاوت در رژیم غذایی به شکلی واضح در تعداد و نوع میکروب های همزیست موجود در دهان آنها موثر بوده است. همین تفاوت هاست که محققین را برای شناسایی هر چه دقیق تر ویژگی های تغذیه ای این انسان های نخستین یاری می رساند.

بررسی دندان های به جای مانده نشان می دهد که یکی از این نئاندرتال ها از چوب درخت سپیدار تغذیه کرده است. لازم به ذکر است که چوب این درخت خاصیت ضد درد داشته و نابود کننده برخی از افونت ها است، طوری که خواص آن را با داروی آسپرین امروزی مقایسه می کنند.

نکته جالب اینجاست که نئاندرتال مورد بحث به احتمال زیاد از درد شدید دندان رنج می برده است، بنابراین دانشمندان حدس می زنند که شاید این موجودات از خواص دارویی برخی از گیاهان آگاهی داشته اند.

The post appeared first on .

آیا نئاندرتال ها گیاه خوار بودند و خواص دارویی آنها را می شناختند؟