آیا می توان از روی شخصیت افراد، سیستم عامل موبایل آنها را حدس زد؟

آیا شما هم معتقدید برند و مدل موبایل افراد می تواند اسرار شخصیتی آنها را برملا سازد؟ محققین دانشگاه های لینکلن و لنکستر انگلستان به تازگی تحقیقی در این رابطه انجام داده اند که نتایج جالبی را در بر دارد.

این پژوهشگران با 530 نفر در بین سال های 2015 و 2016 در مورد تلفن های همراه و احساساتشان صحبت کردند و نتایج به دست آمده را منتشر ساخته اند. در بخشی از این گزارش می خوانیم:

ما دریافتیم کاربران آیفون عمدتاً زن و جوان تر هستند، و دائماً به این موضوع توجه دارند که موبایل شان به عنوان یک عنصر متمایز مورد توجه قرار گیرد.

همچنین نکاتی در مورد شخصیت درونی کاربران آیفون نیز بیان شده:

تفاوت های کلیدی در شخصیت این دو گروه مشاهده می شود، به گونه ای که کاربران آیفون از نظر صداقت و تواضع در سطح پایین تری قرار دارند، ضمن اینکه درجه عملکرد عاطفی/هیجانی آنها بالاتر است.

«دیوید الیس» از محققین این پروژه اعلام کرد برخی از نتایج پروژه را از قبل حدس می زدند. با این حال برای آنها عجیب است که چرا کاربران آیفون، خودشان به کم صداقتی اذعان دارند.

آنها همچنین در روند تحقیقات، به این قابلیت دست یافتند که با دقت بالا می توانستند موبایل افراد را پیش بینی کنند. دیوید می گوید آنها مدل آماری دقیقی را به دست آورده و سپس با پرسیدن تنها چند سؤال از افراد در مورد شخصیت شان، با دقت 70 درصد می توانستند سیستم عامل موبایل او را حدس بزنند.

این تیم قصد دارد در آینده تحقیق مشابهی را روی افرادی که از یک پلتفرم به دیگری کوچ کرده اند اجرا نماید. با این حال هنوز نمی توان به یقین گفت چه رابطه ای بین متغیرهای این تحقیق وجود دارد و تعمیم نتایج حاصله به پژوهش های بیشتری نیاز خواهد داشت.

The post appeared first on .

آیا می توان از روی شخصیت افراد، سیستم عامل موبایل آنها را حدس زد؟