آیا باجه های تلفن همگانی آرام آرام به دست فراموشی سپرده می شوند؟

در گذشته به دلیل گران بودن قیمت سیمکارت های تلفن همراه و همچنین هزینه های مکالمه با موبایل، بسیاری از اقشار جامعه مکالمات ضروری و خارج از خانه خود را با تلفن های همگانی انجام می دادند.

اما با کاهش قیمت سیمکارت ها و فراگیر شدن آنها، استقبال از تلفن های همگانی روز به روز کاهش یافته تا جایی که محمدرضا بیدخام، مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات، اعلام کرده است: «۳۴ درصد از تلفن های همگانی کشور، فاقد درآمد رها شده و می بایست از شبکه تلفن همگانی جمع آوری شوند.»

وی همچنین نسبت به روند کاهش درآمد تلفن های همگانی گفت: «طبق نتایج آماری تحقیقات صورت گرفته تا آذر 95، تعداد تلفن‌ های همگانی در سال 88 معادل 176 هزار دستگاه بود و بنابراین به صورت میانگین، درآمد این بخش نسبت به 7 سال پیش روند کاهشی داشته است.»

مهندس بیدخام در رابطه با گستردگی کارت های تلفن همگانی اذعان داشت: «از مجموع کارت های تلفن مصرفی (ماهانه) درکل کشور، استان تهران، آذربایجان شرقی و فارس در رتبه‌های اول تا سوم قرار دارند.»

سخنگوی شرکت مخابرات در ادامه خاطرنشان کرد: «تا دهه ۸۰ توسعه شبکه تلفن همگانی از مهمترین برنامه های شرکت مخابرات بود، اما بعدها با توجه به توصیه اتحادیه بین المللی ITU و همچنین افزایش ضریب نفوذ تلفن ثابت و تلفن همراه و ارائه سرویس های ارزش افزوده در سطح وسیع، شاهد کاهش تلفن همگانی در کشور از سال ۸۹ هستیم.»

وی درباره جایگاه ایران در بین کشورهای جهان چنین نظری داشت: «با بررسی های انجام شده میزان مصرف سالانه کارت تلفن همگانی در ۱۰ بازار اول جهان، کشورهای مکزیک، ایران و ترکیه در جایگاه اول تا سوم قرار دارند.»

The post appeared first on .

آیا باجه های تلفن همگانی آرام آرام به دست فراموشی سپرده می شوند؟