آپدیت نوامبر اندروید، مشکل جدی امنیتی آن را رفع نمی کند

به روز رسانی امنیتی ماه نوامبر سیستم عامل اندروید منتشر شده و نزدیک به 15 نکته امنیتی و خطر احتمالی را مرتفع می سازد؛ اما متاسفانه مشکل یکی از کرنل های نفوذی و اساسی لینوکس که امکان رخنه هکرها و دسترسی کامل به دیوایس اندرویدی را برقرار می سازد، رفع نمی کند.

ماه گذشته محققی به نام «فیل اوستر» یکی از بزرگترین حفره های امنیتی اندروید را کشف کرد و بعد از نام گذاری آن به عنوان «گاو کثیف»، مدعی شد از سال 2007 در این سیستم عامل وجود داشته است.

گوگل چندی پیش جهت مقابله با گاو کثیف، آپدیت کوچکی برای دستگاه های خانواده نکسوس و پیکسل منتشر ساخت و گفته می شود سامسونگ نیز هفته گذشته به روز رسانی جامع رفع این حفره امنیتی را عرضه کرده است.

اما با این حال پیش بینی می شود آپدیت رسمی سیستم عامل اندروید برای وصله کردن حفره مورد بحث، ماه دسامبر سال جاری منتشر خواهد شد.

The post appeared first on .

آپدیت نوامبر اندروید، مشکل جدی امنیتی آن را رفع نمی کند

به روز رسانی امنیتی ماه نوامبر سیستم عامل اندروید منتشر شده و نزدیک به 15 نکته امنیتی و خطر احتمالی را مرتفع می سازد؛ اما متاسفانه مشکل یکی از کرنل های نفوذی و اساسی لینوکس که امکان رخنه هکرها و دسترسی کامل به دیوایس اندرویدی را برقرار می سازد، رفع نمی کند.

ماه گذشته محققی به نام «فیل اوستر» یکی از بزرگترین حفره های امنیتی اندروید را کشف کرد و بعد از نام گذاری آن به عنوان «گاو کثیف»، مدعی شد از سال 2007 در این سیستم عامل وجود داشته است.

گوگل چندی پیش جهت مقابله با گاو کثیف، آپدیت کوچکی برای دستگاه های خانواده نکسوس و پیکسل منتشر ساخت و گفته می شود سامسونگ نیز هفته گذشته به روز رسانی جامع رفع این حفره امنیتی را عرضه کرده است.

اما با این حال پیش بینی می شود آپدیت رسمی سیستم عامل اندروید برای وصله کردن حفره مورد بحث، ماه دسامبر سال جاری منتشر خواهد شد.

The post appeared first on .

آپدیت نوامبر اندروید، مشکل جدی امنیتی آن را رفع نمی کند