آپدیت جدیدی برای PS4 منتشر شد + جزئیات

http://up.vbiran.ir/uploads/33666146658685039983_maxresdefault.jpg

امروز آپدیت جدیدی برای PS4 منتشر شد که در واقع آپدیت بخصوصی نمی باشد. سایز این آپدیت 300 مگابایت می باشد و در توضیح این آپدیت آمده : “بهبود کیفیت عملکرد سیستم”

به طور مشخص جزئیاتی از این آپدیت منتشر نشده که به چه شکل به بهبود عملکرد سیستم کمک می کند با این اوصاف این آپدیت تا حدودی ضروری بوده است.

آپدیت قبلی در ماه آوریل تحت عنوان 3.5 منتشر شده بود و موضوعاتی مانند پشتیبانی Remote Play برای PC و یک ابزار Appear Offline در بر داشت.

آپدیت بعدی مشخص نیست که چه زمانی عرضه می شود و چه چیزهایی در بر دارد. به نظر شما چه ابزار و ویژگی هایی در آپدیت بعدی برای PS4 باید اضافه شود؟

آپدیت جدیدی برای PS4 منتشر شد + جزئیات

(image)

امروز آپدیت جدیدی برای PS4 منتشر شد که در واقع آپدیت بخصوصی نمی باشد. سایز این آپدیت 300 مگابایت می باشد و در توضیح این آپدیت آمده : “بهبود کیفیت عملکرد سیستم”

به طور مشخص جزئیاتی از این آپدیت منتشر نشده که به چه شکل به بهبود عملکرد سیستم کمک می کند با این اوصاف این آپدیت تا حدودی ضروری بوده است.

آپدیت قبلی در ماه آوریل تحت عنوان 3.5 منتشر شده بود و موضوعاتی مانند پشتیبانی Remote Play برای PC و یک ابزار Appear Offline در بر داشت.

آپدیت بعدی مشخص نیست که چه زمانی عرضه می شود و چه چیزهایی در بر دارد. به نظر شما چه ابزار و ویژگی هایی در آپدیت بعدی برای PS4 باید اضافه شود؟

آپدیت جدیدی برای PS4 منتشر شد + جزئیات