آپدیت جدید، شارژ باتری نوت 7 را تا 60 درصد محدود می کند

با وجود فراخوان دوم سامسونگ برای جمع آوری گوشی های نوت 7 و توقف تولید آن ها با توجه به مسایل ایمنی، برخی از افراد هنوز از تحویل آن ها امتناع می کنند.

آپدیت جدید، شارژ باتری نوت 7 را تا 60 درصد محدود می کند

(image)
با وجود فراخوان دوم سامسونگ برای جمع آوری گوشی های نوت 7 و توقف تولید آن ها با توجه به مسایل ایمنی، برخی از افراد هنوز از تحویل آن ها امتناع می کنند.
آپدیت جدید، شارژ باتری نوت 7 را تا 60 درصد محدود می کند