آنالیز: Zelda: Breath of the Wild کنسول Nintendo NX را در سریع ترین زمان به فروش 10 میلیون واحدی خواهد رساند

“مایکل پکتر” (Michael Pachter) در جدیدترین آنالیز خود اعلام کرده که عنوان Zelda: Breath of the Wild می تواند کنسول Nintendo NX را در سریع ترین زمان به فروش 10 میلیون واحدی برساند.

وی در این رابطه به وبسایت گفته است: “Zelda جدید شگفت انگیز است. چیزی که به آن توجه نکرده بودم، این بود که نمی دانستم Zelda جدید قرار است در زمان عرضه NX بر روی این کنسول منتشر شود. همین موضوع نظر من در مورد NX را تغییر داد و در حال حاضر احساس می کنم که این کنسول بسیار قدرتمندتر از چیزی که انتظارش را داشتم. قدرت سخت افزاری NX احتمالا به کنسول PS4 نزدیک است و همچین عنوان فوق العاده ای قرار است از این کنسول پشتیبانی کند. “

“پیش از این احساس می کردم فقط دارندگان Wii U عنوان Zelda: Breath of the Wild را خریداری خواهند کرد، اما اکنون فکر می کنم تمامی خریداران NX این بازی را تهیه کنند، این بازی فروش NX را در سریع ترین زمان به 10 میلیون دستگاه خواهد رساند. Zelda فوق العاده است. منظورم این است که به نظر می رسد عنوان موفقی باشد.”

به گزارش و به نقل از ، وی در ادامه گفت : “ناراحت کننده است که بعد از گذشت چند سال از عرضه Wii U، آنها تازه به فکر استفاده از پتانسیل این بازی افتاده اند. اما قدرت این بازی و عرضه آن بر روی NX، نظر خریداران را به این کنسول جلب خواهد کرد.”

با توجه به اظهارات پکتر، با NX آینده روشنی در انتظار نینتندو خواهد بود. کنسول Wii U از زمان عرضه در سال 2012 تاکنون تنها 12.8 میلیون دستگاه فروش داشته است.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild در زمان عرضه NX به صورت همزمان بر روی این کنسول و Wii U منتشر خواهد شد. Nintendo NX مارس 2017 عرضه خواهد شد.

آنالیز: Zelda: Breath of the Wild کنسول Nintendo NX را در سریع ترین زمان به فروش 10 میلیون واحدی خواهد رساند

“مایکل پکتر” (Michael Pachter) در جدیدترین آنالیز خود اعلام کرده که عنوان Zelda: Breath of the Wild می تواند کنسول Nintendo NX را در سریع ترین زمان به فروش 10 میلیون واحدی برساند.

وی در این رابطه به وبسایت گفته است: “Zelda جدید شگفت انگیز است. چیزی که به آن توجه نکرده بودم، این بود که نمی دانستم Zelda جدید قرار است در زمان عرضه NX بر روی این کنسول منتشر شود. همین موضوع نظر من در مورد NX را تغییر داد و در حال حاضر احساس می کنم که این کنسول بسیار قدرتمندتر از چیزی که انتظارش را داشتم. قدرت سخت افزاری NX احتمالا به کنسول PS4 نزدیک است و همچین عنوان فوق العاده ای قرار است از این کنسول پشتیبانی کند. “

“پیش از این احساس می کردم فقط دارندگان Wii U عنوان Zelda: Breath of the Wild را خریداری خواهند کرد، اما اکنون فکر می کنم تمامی خریداران NX این بازی را تهیه کنند، این بازی فروش NX را در سریع ترین زمان به 10 میلیون دستگاه خواهد رساند. Zelda فوق العاده است. منظورم این است که به نظر می رسد عنوان موفقی باشد.”

به گزارش و به نقل از ، وی در ادامه گفت : “ناراحت کننده است که بعد از گذشت چند سال از عرضه Wii U، آنها تازه به فکر استفاده از پتانسیل این بازی افتاده اند. اما قدرت این بازی و عرضه آن بر روی NX، نظر خریداران را به این کنسول جلب خواهد کرد.”

با توجه به اظهارات پکتر، با NX آینده روشنی در انتظار نینتندو خواهد بود. کنسول Wii U از زمان عرضه در سال 2012 تاکنون تنها 12.8 میلیون دستگاه فروش داشته است.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild در زمان عرضه NX به صورت همزمان بر روی این کنسول و Wii U منتشر خواهد شد. Nintendo NX مارس 2017 عرضه خواهد شد.

آنالیز: Zelda: Breath of the Wild کنسول Nintendo NX را در سریع ترین زمان به فروش 10 میلیون واحدی خواهد رساند