آلکاتل و عرضه یک ساعت هوشمند با قابلیت مکالمه

کمپانی آلکاتل به تازگی یک سری جدید و کامل از دستگاه های هوشمند پوشیدنی را رسما معرفی نموده است.

آلکاتل و عرضه یک ساعت هوشمند با قابلیت مکالمه

(image)
کمپانی آلکاتل به تازگی یک سری جدید و کامل از دستگاه های هوشمند پوشیدنی را رسما معرفی نموده است.
آلکاتل و عرضه یک ساعت هوشمند با قابلیت مکالمه