آرون گرینبرگ: Xbox One Scorpio دیوار بین کنسول گیمر ها و PC گیمر ها را می شکند

در E3 امسال شاهد معرفی Project Scorpio، پروژه‌ی جدید مایکروسافت بودیم. این پروژه دوره‌ای را آغاز می کند که کنسول ها به یک نوع معماری سخت افزاری متکی نباشند. Xbox جدید یک ارتقا بسیار بالا در پردازش GPU خواهد داشت و به احتمال زیاد پردازش های CPU نیز ارتقا خواهند یافت.

یک کنسول ارتقا یافته، در جهات بسیاری شبیه به یک PC می شود. اکنون 4K Gaming در کنسول ها نیز برای اولین بار امکان پذیر شده است.

به گزارش و به نقل از ،بر اساس حرف های مدیر بازاریابی مایکروسافت آقای ” آرون گرینبرگ”(Aaron Greenberg)، کنسول Xbox Scorpio دیوار بین PC و کنسول را خواهد شکست.

حقیقتا همه ی این ها زیر نظر نگاهی است که فیل اسپنسر برایمان به ارمغان آورد. نگاه او هدفی داشت و آن هدف این بود که گیمر در مرکز همه ی کار هایی که انجام می دهیم قرار داده شود. به بازیکنان این اجازه داده شود که فراتر از مرز ها بازی کنند،  این دیوار هایی که بین کنسول گیمر ها و PC گیمر ها وجود داشت، واقعا احساس می کردیم بی معنی هستند. گیمر ها دیگر تنها با یک دستگاه در یک اتاق بازی نمی کنند. پس ما کاری کردیم که بازی هایی که از ما می خرید قابل استفاده در پلتفرم های مختلف باشند.”

” توانایی ارائه ارتقا سخت افزاری  یعنی نه تنها تغییرات جزئی و کوچک کردن بلکه استفاده از تکنولوژی جدید. منافعی که در طرف PC وجود دارند-به همراه 4K Gaming-چطور می توان آن ها را به کنسول ها هم آورد ، بدون اینکه سال ها برایش صبر کنیم؟ پس این نگاهی بود که فیل اسپنسر و تیم او داشتند. من فکر می کنم که به دستیافته هایمان بسیار افتخار می کنم.”

 

آرون گرینبرگ: Xbox One Scorpio دیوار بین کنسول گیمر ها و PC گیمر ها را می شکند

(image)

در E3 امسال شاهد معرفی Project Scorpio، پروژه‌ی جدید مایکروسافت بودیم. این پروژه دوره‌ای را آغاز می کند که کنسول ها به یک نوع معماری سخت افزاری متکی نباشند. Xbox جدید یک ارتقا بسیار بالا در پردازش GPU خواهد داشت و به احتمال زیاد پردازش های CPU نیز ارتقا خواهند یافت.

یک کنسول ارتقا یافته، در جهات بسیاری شبیه به یک PC می شود. اکنون 4K Gaming در کنسول ها نیز برای اولین بار امکان پذیر شده است.

به گزارش و به نقل از ،بر اساس حرف های مدیر بازاریابی مایکروسافت آقای ” آرون گرینبرگ”(Aaron Greenberg)، کنسول Xbox Scorpio دیوار بین PC و کنسول را خواهد شکست.

حقیقتا همه ی این ها زیر نظر نگاهی است که فیل اسپنسر برایمان به ارمغان آورد. نگاه او هدفی داشت و آن هدف این بود که گیمر در مرکز همه ی کار هایی که انجام می دهیم قرار داده شود. به بازیکنان این اجازه داده شود که فراتر از مرز ها بازی کنند،  این دیوار هایی که بین کنسول گیمر ها و PC گیمر ها وجود داشت، واقعا احساس می کردیم بی معنی هستند. گیمر ها دیگر تنها با یک دستگاه در یک اتاق بازی نمی کنند. پس ما کاری کردیم که بازی هایی که از ما می خرید قابل استفاده در پلتفرم های مختلف باشند.”

” توانایی ارائه ارتقا سخت افزاری  یعنی نه تنها تغییرات جزئی و کوچک کردن بلکه استفاده از تکنولوژی جدید. منافعی که در طرف PC وجود دارند-به همراه 4K Gaming-چطور می توان آن ها را به کنسول ها هم آورد ، بدون اینکه سال ها برایش صبر کنیم؟ پس این نگاهی بود که فیل اسپنسر و تیم او داشتند. من فکر می کنم که به دستیافته هایمان بسیار افتخار می کنم.”

 

آرون گرینبرگ: Xbox One Scorpio دیوار بین کنسول گیمر ها و PC گیمر ها را می شکند