آخرین فرصت برای تجربه بازی Gears of War 4

اگر تا امروز مشغول بازی کردن نسخه بتای Gears of War 4 بوده اید یا اینکه هنوز موفق به انجام این بازی نشده اید، عجله کنید. چرا که امروز آخرین فرصت برای تجربه نسخه بتای این بازی است. به گزارش و به نقل از این بازی از تاریخ ۲۵ آوریل برای تمام اعضای سرویس Xbox Live Gold و تاریخ ۱۸ آوریل برای دارندگان نسخه Gears of War: Ultimate Edition قابل دسترسی بوده است. بازیکنانی که در این نسخه آزمایشی به مرحله ۲۰ برسند لباس مخصوص Kait، نسخه ی قدیمی روکش های تفنگ و یک کارت برای دریافت ۲ برابر امتیاز در بازی را دریافت خواهند کرد که تمام آن ها در زمان عرضه بازی قابل استفاده خواهند بود.

به علاوه تمام افرادی که نسخه بتای Gears of War 4 را تجربه کنند یک تی شرت با آوتار Dodgeball دریافت خواهند کرد. Dodgeball حالت جدیدی در بازی است که در آن ۲ تیم ۵ نفره به صورت حذفی به مبارزه می پردازند.

لازم به ذکر است بازی Gears of War 4 در تاریخ ۱۱ اکتبر (۲۰ مهر) عرضه خواهد شد. در این بازی پسر مارکوس فنیکس (Marcus Fenix)، یعنی JD نقش اول را خواهد داشت.

به نظر شما آیا این بازی می تواند موفقیت سایر نسخه های این سری را تکرار کند؟

آخرین فرصت برای تجربه بازی Gears of War 4

(image)

اگر تا امروز مشغول بازی کردن نسخه بتای Gears of War 4 بوده اید یا اینکه هنوز موفق به انجام این بازی نشده اید، عجله کنید. چرا که امروز آخرین فرصت برای تجربه نسخه بتای این بازی است. به گزارش و به نقل از این بازی از تاریخ ۲۵ آوریل برای تمام اعضای سرویس Xbox Live Gold و تاریخ ۱۸ آوریل برای دارندگان نسخه Gears of War: Ultimate Edition قابل دسترسی بوده است. بازیکنانی که در این نسخه آزمایشی به مرحله ۲۰ برسند لباس مخصوص Kait، نسخه ی قدیمی روکش های تفنگ و یک کارت برای دریافت ۲ برابر امتیاز در بازی را دریافت خواهند کرد که تمام آن ها در زمان عرضه بازی قابل استفاده خواهند بود.

به علاوه تمام افرادی که نسخه بتای Gears of War 4 را تجربه کنند یک تی شرت با آوتار Dodgeball دریافت خواهند کرد. Dodgeball حالت جدیدی در بازی است که در آن ۲ تیم ۵ نفره به صورت حذفی به مبارزه می پردازند.

لازم به ذکر است بازی Gears of War 4 در تاریخ ۱۱ اکتبر (۲۰ مهر) عرضه خواهد شد. در این بازی پسر مارکوس فنیکس (Marcus Fenix)، یعنی JD نقش اول را خواهد داشت.

به نظر شما آیا این بازی می تواند موفقیت سایر نسخه های این سری را تکرار کند؟

آخرین فرصت برای تجربه بازی Gears of War 4