Xbox One بخرید، بازی رایگان ببرید!

فروشگاه های GameStop و Best Buy پیشنهاد قابل توجهی ارائه کرده اند. کسانی که از 22 می (برابر با 2 خرداد ماه) تا 28 می (برابر با 8 خرداد ماه)، یک کنسول Xbox One خریداری کنند، یک عدد بازی به انتخاب خود به رایگان دریافت خواهند کرد. طبق توضیحات این سایت ها کنسول خریداری شده باید نو (کارکرده نباشد) و قیمت بازی مورد نظر باید از 60 دلار به پایین باشد. همچنین این پیشنهاد شامل پیش خرید بازی ها نمی شود.

این پیشنهاد در حالی ارائه می شود که کنسول های Xbox One همراه با یک بازی عرضه می شوند، بنابراین شما قادر به دریافت دو بازی رایگان خواهید بود! در تاریخ های 20 مارس (1 فروردین) تا 30 آوریل (11 اردیبهشت) کنسول Xbox One به قیمت 299 دلار به فروش رسید اما باوجود این کاهش قیمت، این کنسول نتوانست از رقیب خود یعنی PS4 پیشی بگیرد.

Xbox One بخرید، بازی رایگان ببرید!

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

Xbox One بخرید، بازی رایگان ببرید!

فروشگاه های GameStop و Best Buy پیشنهاد قابل توجهی ارائه کرده اند. کسانی که از 22 می (برابر با 2 خرداد ماه) تا 28 می (برابر با 8 خرداد ماه)، یک کنسول Xbox One خریداری کنند، یک عدد بازی به انتخاب خود به رایگان دریافت خواهند کرد. طبق توضیحات این سایت ها کنسول خریداری شده باید نو (کارکرده نباشد) و قیمت بازی مورد نظر باید از 60 دلار به پایین باشد. همچنین این پیشنهاد شامل پیش خرید بازی ها نمی شود.

این پیشنهاد در حالی ارائه می شود که کنسول های Xbox One همراه با یک بازی عرضه می شوند، بنابراین شما قادر به دریافت دو بازی رایگان خواهید بود! در تاریخ های 20 مارس (1 فروردین) تا 30 آوریل (11 اردیبهشت) کنسول Xbox One به قیمت 299 دلار به فروش رسید اما باوجود این کاهش قیمت، این کنسول نتوانست از رقیب خود یعنی PS4 پیشی بگیرد.

Xbox One بخرید، بازی رایگان ببرید!

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

Xbox One بخرید، بازی رایگان ببرید!