TrackID™ v4.4.B.0.8 دانلود برنامه شناسایی اطلاعات موزیک ها و نام خواننده

TrackID™ 4.0.B.1.0

امتیاز در گوگل پلی : 4.3 از 5 – با پشتیبانی کامل موزیک های ایرانی  اگر خاطرتان باشد و با ما همراه بوده باشید ، در پست های قبلی سایت نسخه های پولی دو نرم افزار Shazam Encore و SoundHound را معرفی کردیم که توسط آن ها قادر بودید یکی از کارهایی که شاید تا به امروز […]

******************

TrackID™ v4.4.B.0.8 دانلود برنامه شناسایی اطلاعات موزیک ها و نام خواننده

(image)

امتیاز در گوگل پلی : 4.3 از 5 – با پشتیبانی کامل موزیک های ایرانی  اگر خاطرتان باشد و با ما همراه بوده باشید ، در پست های قبلی سایت نسخه های پولی دو نرم افزار Shazam Encore و SoundHound را معرفی کردیم که توسط آن ها قادر بودید یکی از کارهایی که شاید تا به امروز […]

******************

(image)
TrackID™ v4.4.B.0.8 دانلود برنامه شناسایی اطلاعات موزیک ها و نام خواننده