همواره برای بازیکنان این شبهه وجود داشته، که اگر پیشرفت در بتا منتقل نشود، آیا ارزش وقت گذاشتن دارد؟ کسانی که بتا را تجربه می کنند، به سازندگانی مانند Ivory Tower کمک قابل ملاحظه ای کرده و مطمئنا آن ها از این بابت سپاس کذار خواهند بود. کارگردان هنری The Crew، آقای Julian Gerighty این موضوع را تایید […]