آقای Edmund McMillen اعلام کرد که بازیِ The Binding of Isaac: Rebirth برای ۳DS ،Xbox One و Wii U منتشر می شود. این بیانیه دیروز در سایت رسمی این بازی منتشر شد ولی متاسفانه به خاطر مصادف بودن با روز یکم آوریل و پر بودن سایت رسمی این بازی از شوخی های بی معنی، بسیاری از اعلامیه هایی […]