Telltale : تمامی قسمتهای بازی بتمن قبل از پایان سال عرضه خواهند شد

ظاهرا برنامه ی استدیو Telltale این است که بازی جدید خودش را که مربوط به دنیای بتمن می باشد در سال ۲۰۱۶ عرضه کند و قسمتهای آن را تا پایان سال جاری عرضه نماید.

این خبر را آقای J.Stauffer در حساب توئیتر خود تائید کرد و گفت که تمامی پنج قسمت بازی تا پایان سال ۲۰۱۶ عرضه خواهند شد. آقای Stauffer خیلی مواظب بود که در این پیامش تاریخی اعلام نکند و گفت که هنوز قسمت های دو تا پنج در حال ساخت هستند و مثلا اشاره کرد که قسمت ۵ بازی در ماه دسامبر یعنی ماه پایانی سال (مصادف با آذر) عرضه می شود. هنوز تاریخ عرضه دقیقی از این بازی اعلام نشده است ولی اگر بخواهیم حدسی بزنیم بازی نهایتا تا دو ماه دیگر یعنی تا پایان ماه آگوست (اواسط مرداد) یا حتی تا پایان جولای (اواسط تیر) عرضه خواهد شد.

Telltale : تمامی قسمتهای بازی بتمن قبل از پایان سال عرضه خواهند شد

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

Telltale : تمامی قسمتهای بازی بتمن قبل از پایان سال عرضه خواهند شد

ظاهرا برنامه ی استدیو Telltale این است که بازی جدید خودش را که مربوط به دنیای بتمن می باشد در سال ۲۰۱۶ عرضه کند و قسمتهای آن را تا پایان سال جاری عرضه نماید.

این خبر را آقای J.Stauffer در حساب توئیتر خود تائید کرد و گفت که تمامی پنج قسمت بازی تا پایان سال ۲۰۱۶ عرضه خواهند شد. آقای Stauffer خیلی مواظب بود که در این پیامش تاریخی اعلام نکند و گفت که هنوز قسمت های دو تا پنج در حال ساخت هستند و مثلا اشاره کرد که قسمت ۵ بازی در ماه دسامبر یعنی ماه پایانی سال (مصادف با آذر) عرضه می شود. هنوز تاریخ عرضه دقیقی از این بازی اعلام نشده است ولی اگر بخواهیم حدسی بزنیم بازی نهایتا تا دو ماه دیگر یعنی تا پایان ماه آگوست (اواسط مرداد) یا حتی تا پایان جولای (اواسط تیر) عرضه خواهد شد.

Telltale : تمامی قسمتهای بازی بتمن قبل از پایان سال عرضه خواهند شد

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

Telltale : تمامی قسمتهای بازی بتمن قبل از پایان سال عرضه خواهند شد