Extreme UMi Plus گوشی هوشمندی با رم 6، بدنه فلزی و قیمت مناسب

این نخستین باری نیست که یک کمپانی چینی، یک نسخه Extreme از یکی از گوشی های هوشمند خود را عرضه می کند.

Extreme UMi Plus گوشی هوشمندی با رم 6، بدنه فلزی و قیمت مناسب

(image)
این نخستین باری نیست که یک کمپانی چینی، یک نسخه Extreme از یکی از گوشی های هوشمند خود را عرضه می کند.
Extreme UMi Plus گوشی هوشمندی با رم 6، بدنه فلزی و قیمت مناسب