شیطنت های علیمردان خان ۲+تصاویر

ساخته جدید شرکت رسانای شکوه کویر معلوم شد. بازی شیطنت های علیمردان خان ۲، ادامه ای خواهد بود بر بازی شیطنت های علیمردان ، که چند سال قبل منتشر شده است. این بازی در مراحل پایانی ساخت خود به سر می برد. سبک این بازی ادونچر خواهد بود.این بازی به مدیریت پروژه عماد رحمانی در حال ساخت است و می توان جزو بازی های ادونچر ایرانی مورد انتظار سال آینده، بر شمرد.

کلیت داستان این بازی این است که طی حادثه ای علیمردان به دوران جادوگری مرلین سفر می کند و در پی بدست آوردن شمشیر اکس کالیبر (x calibur sword) بر می آید.

ایده خلاقانه ای که سازندگان با خوش فکری، داستان ایرج میرزا را به داستان های کهن اروپا پیوند می زنند!با توجه به این داستان پردازی نوآورانه،به نظر می رسد سازندگان بیشتر به فکر بازارهای خارجی برای پخش این بازی خواهند بود.

عکس هایی از محیط این بازی :

AlimardanMeetMerlin 16 200x100 شیطنت های علیمردان خان ۲+تصاویر
AlimardanMeetMerlin 17 200x100 شیطنت های علیمردان خان ۲+تصاویر
AlimardanMeetMerlin 33 200x100 شیطنت های علیمردان خان ۲+تصاویر
AlimardanMeetMerlin 6 200x100 شیطنت های علیمردان خان ۲+تصاویر
AlimardanMeetMerlin 5 200x100 شیطنت های علیمردان خان ۲+تصاویر
AlimardanMeetMerlin 4 200x100 شیطنت های علیمردان خان ۲+تصاویر
AlimardanMeetMerlin 1 200x100 شیطنت های علیمردان خان ۲+تصاویر
AlimardanMeetMerlin 3 200x100 شیطنت های علیمردان خان ۲+تصاویر

شیطنت های علیمردان خان ۲

نوشته شیطنت های علیمردان خان ۲+تصاویر اولین بار در Game emaG پدیدار شد.

دانلود رایگان بازی