هواوی و عرضه یک ساعت هوشمند با صفحه نمایش کم مصرف

به تازگی تمامی توجهات بر روی گوشی هوشمند پرچمدار هواوی یا همان Mate 9 قرار گرفته است.

هواوی و عرضه یک ساعت هوشمند با صفحه نمایش کم مصرف

(image)
به تازگی تمامی توجهات بر روی گوشی هوشمند پرچمدار هواوی یا همان Mate 9 قرار گرفته است.
هواوی و عرضه یک ساعت هوشمند با صفحه نمایش کم مصرف