روزیاتو: آیا سکته کرده ایم؟ نشانه های سکته که از آنها غافل هستیم چه هستند؟

سکته پنجمین عامل مرگ و میر در کل جهان محسوب می شود. اما در بسیاری مواقع می توان با تشخیص به موقع و سریع علائم آن از بروزش جلوگیری کرد و از آسیب های مغزی که بر اثر این اتفاق رخ می دهند پیشگیری به عمل آورد.

روزیاتو در یکی از یادداشت های اخیر خود به همین علائم بسیار مهم پرداخته و اگر تمایل دارید با آنها آشنا شوید توصیه می کنیم سری به مطلب یاد شده بزنید.

The post appeared first on .

روزیاتو: آیا سکته کرده ایم؟ نشانه های سکته که از آنها غافل هستیم چه هستند؟

سکته پنجمین عامل مرگ و میر در کل جهان محسوب می شود. اما در بسیاری مواقع می توان با تشخیص به موقع و سریع علائم آن از بروزش جلوگیری کرد و از آسیب های مغزی که بر اثر این اتفاق رخ می دهند پیشگیری به عمل آورد.

روزیاتو در یکی از یادداشت های اخیر خود به همین علائم بسیار مهم پرداخته و اگر تمایل دارید با آنها آشنا شوید توصیه می کنیم سری به مطلب یاد شده بزنید.

The post appeared first on .

روزیاتو: آیا سکته کرده ایم؟ نشانه های سکته که از آنها غافل هستیم چه هستند؟