یونیفرم 22 هزار افسر پلیس لندن به دوربین مجهز می شود

طبق تصمیم نهادهای دولتی انگلستان تا تابستان 2017 میلادی، یونیفرم بالغ بر 22 هزار نیروی پلیس لندن به دوربین مجهز خواهد شد. البته ناگفته نماند که این تصمیم یک شبه اتخاذ نشده و سال هاست که مورد تست و ارزیابی قرار گرفته، ضمن آنکه به باور پلیس انگلستان به لطف این دوربین ها با سرعت بیشتری می توان به شکایات قربانیان رسیدگی و مجرمان را متهم کرد.

خود دوربین ها را شرکتی به نام Taser ساخته و قرار است که روی بخش جلویی یونیفرم افسران پلیس تعبیه شده و به صورت دستی نیز روشن گردند. البته نیروهای پلیس ملزم شده اند که به محض روشن کردن دوربین مخاطب خود را در جریان قرار دهند و همزمان لامپ کوچک قرمز رنگی که روی گجت قرار دارد نیز این مساله را گوشزد خواهد کرد.

بعد از پایان ماموریت های کاری و زمانی که دوربین از لباس افسران جدا شده و روی پایه شارژش قرار داده شد به صورت خودکار تصاویرش را برای سرورهای پلیس ارسال می کند. در ادامه اگر پلیس علنا درخواست نگهداری فیلم های ضبط شده را نداشته باشد، ظرف31 روز محتوای آپلود شده روی سرورهای آن دیلیت خواهند شد.

این را هم اضافه نماییم که همه شهروندان لندنی می توانند از پلیس تقاضا کنند ویدیوی ضبط شده شان را به آنها نشان دهد که البته این فرایند نیز طبق قانون حفاظت از دیتا صورت خواهد گرفت.

رئیس پلیس لندن معتقد است که استفاده از این دوربین ها پیگرد قانونی مجرمان خشونت خانگی را ساده تر می کند و این افراد راحت تر به جرائم خود اعتراف خواهند کرد. همزمان رفتار افسران پلیس را هم در حین انجام ماموریت تعدیل می نماید و مانع از بروز اقدامات خشن و خارج از چارچوب قانونی از سوی آنها خواهد شد.

The post appeared first on .

یونیفرم 22 هزار افسر پلیس لندن به دوربین مجهز می شود

طبق تصمیم نهادهای دولتی انگلستان تا تابستان 2017 میلادی، یونیفرم بالغ بر 22 هزار نیروی پلیس لندن به دوربین مجهز خواهد شد. البته ناگفته نماند که این تصمیم یک شبه اتخاذ نشده و سال هاست که مورد تست و ارزیابی قرار گرفته، ضمن آنکه به باور پلیس انگلستان به لطف این دوربین ها با سرعت بیشتری می توان به شکایات قربانیان رسیدگی و مجرمان را متهم کرد.

خود دوربین ها را شرکتی به نام Taser ساخته و قرار است که روی بخش جلویی یونیفرم افسران پلیس تعبیه شده و به صورت دستی نیز روشن گردند. البته نیروهای پلیس ملزم شده اند که به محض روشن کردن دوربین مخاطب خود را در جریان قرار دهند و همزمان لامپ کوچک قرمز رنگی که روی گجت قرار دارد نیز این مساله را گوشزد خواهد کرد.

بعد از پایان ماموریت های کاری و زمانی که دوربین از لباس افسران جدا شده و روی پایه شارژش قرار داده شد به صورت خودکار تصاویرش را برای سرورهای پلیس ارسال می کند. در ادامه اگر پلیس علنا درخواست نگهداری فیلم های ضبط شده را نداشته باشد، ظرف31 روز محتوای آپلود شده روی سرورهای آن دیلیت خواهند شد.

این را هم اضافه نماییم که همه شهروندان لندنی می توانند از پلیس تقاضا کنند ویدیوی ضبط شده شان را به آنها نشان دهد که البته این فرایند نیز طبق قانون حفاظت از دیتا صورت خواهد گرفت.

رئیس پلیس لندن معتقد است که استفاده از این دوربین ها پیگرد قانونی مجرمان خشونت خانگی را ساده تر می کند و این افراد راحت تر به جرائم خود اعتراف خواهند کرد. همزمان رفتار افسران پلیس را هم در حین انجام ماموریت تعدیل می نماید و مانع از بروز اقدامات خشن و خارج از چارچوب قانونی از سوی آنها خواهد شد.

The post appeared first on .

یونیفرم 22 هزار افسر پلیس لندن به دوربین مجهز می شود