سیاستمداری که مجبور به خریدن گوشی دزدیده شده خود شد


چندی پیش فرماندار سانفرانسیسکو یعنی اسکات وینر در حال رفتن به یک ایستگاه مترو بوده که در طول مسیر در جایی توقف می کند. ادامه…

دانلود موزیک

سایت استخدامی