روزیاتو: معجزه در هند؛ روایت زندگی پسر بچه ای که سرش ۱۸۰ درجه چرخیده بود

«ماهِندرا آهیروار» پسری ۱۳ ساله از کشور هند است که شرایطی نادر ماهیچه های گردش را بسیار ضعیف کرده و باعث شده سرش آویزان باشد. این مشکل منجر گشته که وی نتواند بر روی پاهایش بایستد و یا راه برود، به همین دلیل ماهِندرا نمی توانسته تکان بخورد و همیشه برای کارهایی مانند غذا خوردن و رفتن به دستشویی، به کمک احتیاج داشته.

روزیاتو در یکی از مطالب اخیر خود به داستان عجیب زندگی این پسر پرداخته و از شما دعوت به عمل می آوریم در صورت تمایل خواننده ی این پست جالب و جذاب باشید.

The post appeared first on .

روزیاتو: معجزه در هند؛ روایت زندگی پسر بچه ای که سرش ۱۸۰ درجه چرخیده بود

«ماهِندرا آهیروار» پسری ۱۳ ساله از کشور هند است که شرایطی نادر ماهیچه های گردش را بسیار ضعیف کرده و باعث شده سرش آویزان باشد. این مشکل منجر گشته که وی نتواند بر روی پاهایش بایستد و یا راه برود، به همین دلیل ماهِندرا نمی توانسته تکان بخورد و همیشه برای کارهایی مانند غذا خوردن و رفتن به دستشویی، به کمک احتیاج داشته.

روزیاتو در یکی از مطالب اخیر خود به داستان عجیب زندگی این پسر پرداخته و از شما دعوت به عمل می آوریم در صورت تمایل خواننده ی این پست جالب و جذاب باشید.

The post appeared first on .

روزیاتو: معجزه در هند؛ روایت زندگی پسر بچه ای که سرش ۱۸۰ درجه چرخیده بود