Tagروزیاتو: قرار

روزیاتو: ۱۰ نمونه از بازاریابی های خلاقانه که شدیداً مشتریان را تحت تاثیر خود قرار دادند

روزیاتو: ۱۰ نمونه از بازاریابی های خلاقانه که شدیداً مشتریان را تحت تاثیر خود قرار دادند

گاهی اوقات تبلیغات و بازاریابی به شیوه ای خلاقانه، می تواند به فروش چند برابری یک محصول منجر شود. در همین راستا روزیاتو در یکی از پست های اخیرش نگاهی داشته به ۱۰ مورد از خلاقانه ترین راهکارهای بازاریابی که مردم را شدیداً تحت تاثیر قرار داده اند و در نهایت حجم انبوهی از تقاضا را برای محصول یا برند هدف رقم زده اند.

اگر شما نیز تمایل دارید از این راهکارها آگاه شوید و بیشتر در مورد شان بدانید، توصیه می کنیم سری به این مطلب خواندنی زده و آن را از نظر بگذرانید.

The post appeared first on .

روزیاتو: ۱۰ نمونه از بازاریابی های خلاقانه که شدیداً مشتریان را تحت تاثیر خود قرار دادند

روزیاتو: ۱۰ جنگ افزار پر هزینه ای که تولید آن ها متوقف شده و یا هیچ وقت مورد استفاده قرار نگرفتند

روزیاتو: ۱۰ جنگ افزار پر هزینه ای که تولید آن ها متوقف شده و یا هیچ وقت مورد استفاده قرار نگرفتند

در تمامی گوشه و کنار دنیا بودجه ای که صرف تسلیحات نظامی می شود همواره مورد بحث بوده است. در همین راستا روزیاتو در یکی از پست های اخیرش به ۱۰ مورد از جنگ افزارهایی پرداخته که توسط نهادهای نظامی گوناگون و با صرف هزینه های هنگفت توسعه یافته اند ولی یا هرگز مورد استفاده واقع نگشته اند یا بسیار زود کنار گذاشته شده اند.

اگر شما نیز در این رابطه کنجکاو هستید و تمایل دارید اطلاعات بیشتری را کسب نمایید، توصیه می کنیم سری به این مطلب خواندنی زده و آن را از نظر بگذرانید.

The post appeared first on .

روزیاتو: ۱۰ جنگ افزار پر هزینه ای که تولید آن ها متوقف شده و یا هیچ وقت مورد استفاده قرار نگرفتند