۱۱ حقیقت اشتباهی که فیلم های مشهور باعث شده اند آنها را باور کنیم

حتماً در فیلم های اکشن و جنگی دیده اید که یکی از شخصیت های داستان ضامن نارنجکی را با دندان کشیده و آن را به سویی پرت می کند، اما در دنیای واقعی اگر بخواهید چنین کاری بکنید احتمالاً ضامن در سر جای خودش باقی مانده و شاید یکی دو دندان تان هم صدمه ی جدی ببینند.

حقایقی اشتباه از این دست که فیلم ها سبب شده اند اکثریت آنها را باور نمایند کم نیستند. روزیاتو در یکی از پست های اخیر خود به تعدادی از همین باور های اشتباه پرداخته و اگر شما نیز کنجکاو هستید بدانید آنها چه هستند، توصیه می کنیم سری به این مطلب جالب زده و آن را از نظر بگذرانید.

The post appeared first on .

۱۱ حقیقت اشتباهی که فیلم های مشهور باعث شده اند آنها را باور کنیم