برپایی نمایشگاهی جهت معرفی عناوین و افرادی که باعث تحول در صنعت بازی شدند + تصاویر

روابط عمومی موزه بزرگ روچوستر در نیویورک آمریکا امروز برپایی یک نمایشگاه جدید مخصوص بازی های ویدیویی را تایید کرد. این نمایشگاه بر معرفی عناوین و افرادی که باعث تحول در صنعت بازی شدند تمرکز خواهد داشت و هم اکنون درهای آن به روی طرفداران باز است.

به گزارش و به نقل از ، در این نمایشگاه برندگان مراسم D.I.C.E در سال های اخیر نیز معرفی می شوند. حضار از طریق یک صفحه لمسی می توانند با برندگان این رویداد در زیر مجموعه های مختلف از جمله بهترین بازی سال “در سال 2015 به عنوان Fallout 4 اهدا شد” آشنا شوند.

یکی از سرمایه گذاران این نمایشگاه، آکادمی هنری ها و علوم تعاملی (به اختصار AIAS) است. مدیر این آکامی در رابطه با این برپایی نمایشگاه می گوید: “AIAS به همکاری با موزه بزرگ روچوستر در معرفی تاریخچه برترین های مراسم ما و صنعت بازی افتخار می کند. طی این قرار داد بسیاری از دستاوردهای بزرگ صنعت بازی به نمایش عموم در خواهد آمد و امیدواریم نسل های جدید از آنها تاثیر گرفته و پیرو راه آنها باشند.

<جهت مشاهده در اندازه واقعی بر روی تصاویر کلیک کنید.>

http://static1.gamespot.com/uploads/original/1179/11799911/3067446-aias.jpg

  http://static2.gamespot.com/uploads/original/1179/11799911/3067448-aias2.jpg

برپایی نمایشگاهی جهت معرفی عناوین و افرادی که باعث تحول در صنعت بازی شدند + تصاویر

روابط عمومی موزه بزرگ روچوستر در نیویورک آمریکا امروز برپایی یک نمایشگاه جدید مخصوص بازی های ویدیویی را تایید کرد. این نمایشگاه بر معرفی عناوین و افرادی که باعث تحول در صنعت بازی شدند تمرکز خواهد داشت و هم اکنون درهای آن به روی طرفداران باز است.

به گزارش و به نقل از ، در این نمایشگاه برندگان مراسم D.I.C.E در سال های اخیر نیز معرفی می شوند. حضار از طریق یک صفحه لمسی می توانند با برندگان این رویداد در زیر مجموعه های مختلف از جمله بهترین بازی سال “در سال 2015 به عنوان Fallout 4 اهدا شد” آشنا شوند.

یکی از سرمایه گذاران این نمایشگاه، آکادمی هنری ها و علوم تعاملی (به اختصار AIAS) است. مدیر این آکامی در رابطه با این برپایی نمایشگاه می گوید: “AIAS به همکاری با موزه بزرگ روچوستر در معرفی تاریخچه برترین های مراسم ما و صنعت بازی افتخار می کند. طی این قرار داد بسیاری از دستاوردهای بزرگ صنعت بازی به نمایش عموم در خواهد آمد و امیدواریم نسل های جدید از آنها تاثیر گرفته و پیرو راه آنها باشند.

<جهت مشاهده در اندازه واقعی بر روی تصاویر کلیک کنید.>

(image)

  (image)

برپایی نمایشگاهی جهت معرفی عناوین و افرادی که باعث تحول در صنعت بازی شدند + تصاویر