تصادف جدی اتومبیل خودران گوگل در مانتین ویو؛ مقصر کیست؟

اتومبیل های خودران گوگل، سابقه چندان درخشانی در امنیت بالا ندارند و پیش از این هم شنیده بودیم که مشکلات پدید آمده چگونه خطرساز شده اند. روز گذشته یکی از لکسوس SUV های گوگل در تقاطعی واقع در مانتین ویو توسط ون تبلیغاتی بزرگ دچار حادثه شد و همانطور که از تصویر فوق هویداست، بخش راست اتومبیل گوگل دچار مشکلات جدی شده است.

خوشبختانه نه راننده ون و نه کارمند گوگل که در اتومبیل خودران حاضر بوده آسیب ندیده اند اما این اتفاق را می توان بدترین تصادف اتومبیل های گوگل تاکنون برشمرد. تصادف های پیشین عمدتا در سرعت های پایین اتفاق افتاده و صدمات چندانی به جای نگذاشته بود.

به طور دقیق هنوز مشخص نیست که کدام یک از اتومبیل ها خطاکار بوده اند و انتظار می رود که تا چند روز آینده، گوگل بیانه ای با جزئیات کامل ارائه دهد. گفته شده که لکسوس گوگل، دست کم 6 ثانیه بعد از سبز شدن چراغ وارد تقاطع نشده و همین مسئله سبب می شود که راننده ون به شکلی غیر مستقیم متخلف اعلام گردد.

گوگل همچنین اعلام داشته که تخطی از چراغ قرمز، دلیل اصلی عمده تصادفات شهری در ایالات متحده آمریکا هستند که 94 درصد آن ها در نتیجه اشتباهات انسانی است.

The post appeared first on .

تصادف جدی اتومبیل خودران گوگل در مانتین ویو؛ مقصر کیست؟

اتومبیل های خودران گوگل، سابقه چندان درخشانی در امنیت بالا ندارند و پیش از این هم شنیده بودیم که مشکلات پدید آمده چگونه خطرساز شده اند. روز گذشته یکی از لکسوس SUV های گوگل در تقاطعی واقع در مانتین ویو توسط ون تبلیغاتی بزرگ دچار حادثه شد و همانطور که از تصویر فوق هویداست، بخش راست اتومبیل گوگل دچار مشکلات جدی شده است.

خوشبختانه نه راننده ون و نه کارمند گوگل که در اتومبیل خودران حاضر بوده آسیب ندیده اند اما این اتفاق را می توان بدترین تصادف اتومبیل های گوگل تاکنون برشمرد. تصادف های پیشین عمدتا در سرعت های پایین اتفاق افتاده و صدمات چندانی به جای نگذاشته بود.

به طور دقیق هنوز مشخص نیست که کدام یک از اتومبیل ها خطاکار بوده اند و انتظار می رود که تا چند روز آینده، گوگل بیانه ای با جزئیات کامل ارائه دهد. گفته شده که لکسوس گوگل، دست کم 6 ثانیه بعد از سبز شدن چراغ وارد تقاطع نشده و همین مسئله سبب می شود که راننده ون به شکلی غیر مستقیم متخلف اعلام گردد.

گوگل همچنین اعلام داشته که تخطی از چراغ قرمز، دلیل اصلی عمده تصادفات شهری در ایالات متحده آمریکا هستند که 94 درصد آن ها در نتیجه اشتباهات انسانی است.

The post appeared first on .

تصادف جدی اتومبیل خودران گوگل در مانتین ویو؛ مقصر کیست؟