چگونگی گرفتن اسکرین شات با استفاده از Google Now


گرفتن اسکرین شات و یا همان عکس از صفحه گوشی در آندروید کار چندان سختی نیست. ادامه…

free download movie

خبر جدید